nahoru

Vstupme portálem do portálu

MARTINA REKOVÁ 30. května 2005 • 10:58

Nemělo by jít o žádnou konkurenci nikomu a ničemu, rozhodně však stojí za zmínku, že tým expertů pověřený příslušnými pracovníky Ministerstva kultury připravil či "spustil" záležitost, která se nazývá Portál české literatury a která je snad bez větších problémů nyní již běžně dostupná na http://www.czlit.cz/main.php. Jejím uživatelům se tu předkládá úctyhodná plejáda věcných i hodnotících poznatků o nynějším tuzemském literárním dění...

Nemělo by jít o žádnou konkurenci nikomu a ničemu, rozhodně však stojí za zmínku, že tým expertů pověřený příslušnými pracovníky Ministerstva kultury připravil či "spustil" záležitost, která se nazývá Portál české literatury a která je snad bez větších problémů nyní již běžně dostupná na http://www.czlit.cz/main.php. Jejím uživatelům se tu předkládá úctyhodná plejáda věcných i hodnotících poznatků o nynějším tuzemském literárním dění. Dovídáme se tady o nových knihách (neboli o aktuálních beletristických novinkách), o literárních festivalech a cenách, o výročích, najdeme tu ukázky z novějších básnických či prozaických děl včetně jejich kritické reflexe, zpracovává se důkladná bibliografie překladů české literatury aj.
Klíčovou součástí portálu jsou aktualizované medailony autorů, a to pro některé uživatele nebo i jiné zájemce (a v prvé řadě pro žijící spisovatele) může být zatrolené čertovo kopýtko. Soubor těchto medailonů byl totiž od počátku koncipován jako striktně výběrový, přičemž rozhodující pro zařazení do hesláře byla okolnost, zda ten či onen literární tvůrce vytvořil v posledních dvou třech letech hodnotné literární dílo (čili nikoli kuchařku atd.). Proto zde jsou a budou k mání medailony těch literárních umělců, kteří spoluvytvářejí dnešní kontext čili současnou tvář národního písemnictví, nikoli ti ostatní - a nikoli všichni. Však také medailony z portálu nikterak nedublují existující literární slovníky či podobné lexikony, byť z nich vycházejí a připojují další informace: nabízejí orientaci v soudobém literárním dění - a je pochopitelné, že se portál snaží představit rovněž slibné autory novější. Právě ti přece ztělesňují budoucnost české literatury.
V poměrně velkorysém výběru soudobých literárních tvůrců tak Portál české literatury přináší základní informace nejenom o prozaicích a básnících, ale též o dramaticích, o autorech knih pro děti a mládež i o literárních vědcích a esejistech. Přesněji řečeno: v optimálním rozsahu teprve bude informovat: v dané chvíli ještě nejsou všechny medailony dokončeny, na řadě z nich se teprve pracuje, poněvadž, ruku na srdce, připravit uvedené impozantní množství medailonů a ostatních doplňujících a dodatečných materiálů je pořádná fuška. Jednotlivé informace se pochopitelně průběžně aktualizují, heslář se může podle potřeby obměňovat. Skladba portálu bude posléze rozšířena například o audioknihovnu, nebudou v ní chybět ani zevrubné biobliografické údaje. Nicméně všemu vévodí snaha o rozumné maximum (ale také nikoli o minimum): vždyť v Polsku se podobný literární portál omezuje všehovšudy na několik, slovy "několik" spisovatelů. Zato v českém literárním portálu bude (a z valné části už je) z našich literátů "živě" přítomna nejméně stovka...

MARTINA REKOVÁ