nahoru

Rhizome pro všechny

l.p.fish 27. května 2005 • 10:45

I když většina specializovaných webů se dnes ubírá cesto placeného přístupu, Rhizome - jeden z nejznámějších serverů zabývajících se uměním nových médií - se vydal cestou opačnou. Všem, kdo dosud mohli využívat jen krátkých Net Art News - které server zasílal těm, kdo na něm přihlásili svou adresu, ale nezaplatili příspěvek – se od května zpřístupňují na Rhizomu informace shromážděné v délce jednoho roku.

I když většina specializovaných webů se dnes ubírá cesto placeného přístupu, Rhizome - jeden z nejznámějších serverů zabývajících se uměním nových médií - se vydal cestou opačnou. Všem, kdo dosud mohli využívat jen krátkých Net Art News - které server zasílal těm, kdo na něm přihlásili svou adresu, ale nezaplatili příspěvek – se od května zpřístupňují na Rhizomu informace shromážděné v délce jednoho roku.
Po registraci se jim tak otevírají sekce Artbase či diskusní fóra Raw a Rare a kromě Net Art News si mohou nechat zasílat také Rhizome Digest – týdenní přehled zajímavých událostí a textů vyšlých na internetu.
Linky na umělecké artefakty a články z dřívějších dob budou shromážděny v sekci Rhizome Archives, která však už bude placená. Placení uživatelé Rhizomu se budou moci víc podílet na fungování celého serveru, sdružujícího stovky kurátorů umění nových médií z celého světa.
Rhizome, který od roku 2003 pracuje v organizačním propojením s newyorským http://www.newmuseum.org/, se stal nejen místem, kde jste se dozvěděli o nejnovějších uměleckých experimentech, ale především platformou, propojující jednotlivé kurátory (undergroundové a webové i ty z oficiálních kamenných galerií) a umělce ( od softwarových experimentátorů přes writtery odhalující kouzla Flashe až po tvůrce audiovizuálních instalací či politické aktivisty). Pro Rhizome vznikaly teoretické články hledající kořeny digitálního umění v konceptuálním umění a videoartu, stejně jako zprávy o společenských aspektech, které souvisí například s metodou samplingu. V roce 1996 začal server s mailovými diskusemi mezi pár desítkami kurátorů. Dnes jde o úctyhodnou komunitu.
Mimochodem poplatek na roční užívání Rhizome činí 25 dolarů. Rhizome provozuje nezisková organizace, takže peníze jsou využívány k financování projektů, které z Rhizomu učinil za devět let existence jeden z nejrespektovanějších pramenů, které v oblasti umění nových médií existuje.
Sympatické je, že ke změně směrem k otevřenosti vedl fakt, že předchozí systém, který „neplatičům“ umožňoval omezenější přístup, vedl podle průzkumů provozovatelů k tomu, že se vytvářela příliš úzká skupina lidí, která se chtěla zapojovat do samotného dění. Změna je krokem od elitářství ke službě, kterou dělá komunita pro širší okruh veřejnosti. To je investice do budoucnosti a uvidíme, jestli Rhizome díky tomu ještě víc uvidíme.

l.p.fish