nahoru

Kdo je Zdeněk Lodyha? Aneb o konci Strategie

JAN POTŮČEK 2. května 2005 • 11:04

Napadlo mne při čtení týdeníku Strategie, kterýžto jsem až do minulého měsíce odebíral jako „povinnou četbu“ novináře, který píše o médiích. Zdeněk Lodyha napsal investigativní materiál o firmě Boomerang Media, jenž vyrábí reklamní pohlednice. Na první pohled nešlo o jen tak nějaký článek, Strategie mu věnovala dvě strany, upozornila na něj v úvodníku a člověk, který se pod něj podepsal, ve Strategii nikdy předtím nepublikoval.Necelý měsíc na to podala zástupkyně šéfredaktora Strategie Jelena Hanková výpověď. Hanková ale časopis po odchodu šéfredaktora Jana Kučmáše fakticky vedla a odejít chtěla uřž dříve. Jen se jí jaksi nedařilo doručit výpověď. Strategie totiž v krátké době dvakrát změnila majitele a ten se Hankové vyhýbal.

Pravidelní čtenáři Reflexu si možná vzpomenou na článek Špatná strategie, v němž jsem koncem minulého roku popisoval prodej specializovaných časopisů vydavatelství Sanoma Magazines Praha, mezi něž patřila i Strategie, neznámé firmě One media. Stručně zrekapituluji: společnost Sanoma Magazines, jež vydává například časopis Story nebo National Geographic, se loni rozhodla zbavit specializovaných titulů, protože jí nevynášely zdaleka tolik, kolik si představovala. Vypsala tedy výběrové řízení na kupce.

Do konkurzu se přihlásilo několik zájemců, mezi nimi i českobudějovická firma Aliafin. Už během řízení, kdy se Samoma rozhodla ve finále jednat s Aliafinem, došlo k oboustranné dohodě, že kupujícím bude One media, dceřiná firma Aliafinu. Stalo se. Krátce po koupi se specializované časopisy Sanomy včetně Strategie přestěhovaly do prostor vydavatelství Mladá fronta, a.s. (časopisy Juicy, Sluníčko, VTM, MF Plus, apod.). Jednatel Aliafinu a One media Milan Matoušek prohlásil, že Mladá fronta zajišťuje jeho firmě servis v podobě redakčního zázemí, tiskárny a distribuce, ale že časopisy včetně Strategie patří firmě One media.

Za několik týdnů ale nebyla pravda ani to. Časopisy převzala Mladá fronta a One media zmizela ze scény. Mezitím ze Strategie utekla celá řada kvalitních redaktorů. Důvod? Nejistota dalšího směřování nejstaršího českého časopisu zamřeného na média a reklamu. Zhoršila se grafická úprava, časopis začal používat příšerné fonty a obsah se pomalu rozpadal. Nemluvě o tom, že vydavatel do Strategie propašovával texty, které neměly s odborností cop dočinění. Strategii pohromadě držela jakž takž Jelena Hanková, která v ní pracovala od jejího vzniku v roce 1993. Po jejím odchodu ale časopis postupně směřuje k zániku.

Mladá fronta a One media samozřejmě tvrdí něco jiného. Majitel pověřil vedením redakce Štefana Webera, který do Strategie nastoupil přede dvěma lety a předtím se jako redaktor věnoval marketingové komunikaci. V redakci zůstávají poslední mohykáni, jimž se ještě nepodařilo sehnat nějaké kloudné zaměstnání, aby mohli také odejít. Smutný konec časopisu, který byl kdysi opravdu dobrý.

JAN POTŮČEK