nahoru

Lékaři a naše strachy

JANA DOLEŽALOVÁ 24. března 2005 • 01:19

Zpravodajství minulého týdne přineslo mimo jiné zprávu, že se počet císařských řezů zvýšil v některých zařízeních v Česku až na patnáct procent. Co to znamená? Když napsala v Americe popularizátorka vědeckých studií Henci Goer knihu Průvodce přemýšlivé ženy na cestě k lepšímu porodu, konstatovala v ní, že v některých amerických zařízeních absolvuje císařský řez třetina, někde dokonce polovina žen. Argumenty ze strany lékařské veřejnosti byly následující: s rozvojem anesteziologických a chirurgických metod se přivedení na svět císařským řezem zdá lékařům bezpečnější než klasický porod. Ze stejného přístupu můžeme pravděpodobně vinit často i naše lékaře.

Ze tří párů, které znám, rodili tři císařským řezem, přičemž ani v jednom případě nevykazovalo těhotenství během devíti měsíců znaky nenormálnosti. Lékaři přesto nabyli dojmu, že císařský řez bude bezpečnější než klasický porod. Hranice patnácti procent, kterou oznámila média minulý týden, je ve zdrojích Světové zdravotnické organizace pokládána za zlomovou, přičemž někdy je dokonce udávána hranice deseti procent. Zdravotnické zařízení vykazující čísla vyšší než tyto hodnoty není zběhlé v provádění klasických porodů. Otázka další zní: chtějí dnes ženy rodit klasicky? V médiích se současně s informací objevila i anketa, ve které jedna mladá dívka prohlásila, že ona, až bude čekat dítě, určitě požádá o císařský řez. Shodou okolností mi kamarádka, kterou jsem včera potkala, řekla: „Měla jsem z porodu takovou hrůzu, že jsem o císařský řez sama požádala.“ Ano, císařský řez je vyřešení strachu z porodu, a to jak pro lékaře, tak pro ženy. Za zvyšující se počet císařských řezů nelze vinit jen lékařské zájmy a předsudky, nýbrž obecně strachy v nás a snahu vyhnout se zkušenosti se sebou samým.

JANA DOLEŽALOVÁ