nahoru

Stavme slavobránu pro rakouskou bohemistku!

VLADIMÍR NOVOTNÝ 9. března 2005 • 04:52

Stavme slavobránu pro rakouskou bohemistku!V Čechách se traduje, že Vídeň byla pokaždé "zlá macecha", symbol národního útlaku a dlouhého panování Habsburků ve střední Evropě, jenže ono to bylo "trochu jinak". Vždyť ve Vídni se zformoval jako myslitel T. G. Masaryk, vídeňské prostředí mělo obrovský vliv zejména na českou modernu - a v dvacetiletí 1969-1989 se rakouská metropole stala jedním z ohnisek české nezávislé literatury: vycházel tam Beníškův časopis Paternoster, Vídní prošli nebo se v ní usadili mnozí kumštýři z řad exulantů - namátkou Eugen Brikcius.


Celou tuto problematiku Rothmeier(ová) s velkým porozuměním zmapovává ve své antologii českých textů o Vídni, která by měla vyjít i u nás - a pokud k tomu nedojde, bude to velká škoda. Badatelka si ale zaslouží stejné slavobrány jako kdysi císař pán v Praze: elegantním způsobem boří leckteré mýty, přetrvávající v našem vědomí, a přitom nevtíravě líčí utěšenou scenérii česko-rakouské a rakousko-české literární vzájemnosti, která bývá vnímana jako cosi vedlejšího, ačkoli ve skutečnosti tvoří základ tehdejší kulturní historie. (Mimochodem: snad vše, co kultovní rakouský spisovatel Thomas Bernhard za svého života vychrlil hanlivého na adresu rakouské společnosti, platí do písmene i na společnost českou, pouze nacistické tendence jsme v Čechách pilně nahradili jinačími prachšpatnostmi.) Rothmeier(ová) už přeložila řadu knih našich autorů, sestavila nejednu antologii soudobé české literatury a nikoli náhodou je laureátkou ceny Premia Bohemica. A předloni jí Ministerstvo kultury České republiky udělilo i prestižní cenu Artis Bohemiae Amicis.
To všechno je velice potěšitelné, leč jedna maličkost nemile zbavuje i tuto idylu uvedeného kouzla: v programu Rakouského kulturního fóra se v české (!) verzi dočítáme, že Rothmeierová přeložila mj. knihu "Zbyňka Hojdy". Kletě, Hojda (Zdeněk) je notně známý historik! Míněn je samozřejmě básník Zbyněk Hejda. Ale v německé verzi pro změnu čteme, že bohemistka přeložila knihu "Zdeňka Hejdy". Opravdu jde o maličkost, ale je po kouzlu!

VLADIMÍR NOVOTNÝ