nahoru

Mediální smyčka

JANA DOLEŽALOVÁ 2. února 2005 • 09:44

Před časem jsem napsala v těchto sloupcích úvahu nad charakterem primářky, jenž způsobila postižení několika ženám (přístroj, na kterém pracovala neprošel platnou revizí) a přesto zůstává ve funkci primářky a navíc se proti rozsudku nestydí odvolat… Na konkrétním příkladu jsem chtěla pranýřovat bezcharakterní lpění na funkcích za jakýchkoliv okolností. Vzápětí jsem však dostala dopis od manžela primářky, který přináší informace příběhu z jiné strany. V dopise, který nepostrádal dávku nadhledu a střízlivosti pan Milata mimo jiné píše:


- Týdny se snažila žena přijít na to, co problémy přístroje způsobuje. Operace na přístroji ona i její podřízení prováděli roky stejně, na nic nepřišli, vysvětlení nepřinesly ani konzultace v Praze a Hradci Králové na klinikách. Protože jeden z názorů mluvil o pooperačním stresu z důvodu tlaku na nervová centra při operaci, po dlouhém zkoumání vyměnili v přístroji „rozvěrače“ tříbodové za čtyřbodové. Od té doby si pacientky na podobné problémy nenaříkají, a když, tak skutečně brzy odezní.
- Že byl přístroj vadný, nepotvrdila ani revize a přístroj se dodnes používá.
- Ochrnuté pacientky se odmítají účastnit vyšetření, aby se potvrdila míra poškození. Problémy prezentuje pět pacientek, ale u soudu při prvním stání byl předložen posudek pouze jedné, která má problémy a plný invalidní důchod na vysoký krevní tlak.
- Žena okamžitě položila funkci primářky. Navíc podle zákona 95/2004 i podmínka znamená, že lékařka skončila. Nemůže po dobu zápisu v trestním rejstříku vůbec vykonávat své povolání, ani privátní (obvodní) lékařku. Možná může jít dělat asistentku na patologii. Ale pouze asistentku. Za skoro 20 let své praxe zachránila žena stovky pacientek a malých dětí. Teď došlo k pochybení, není revize…“
- Zdůvodnění rozsudku: soud netrestá lékařku, ale organizační pochybení.
Za souhrnem těchto fakt mě pan Milata obviňuje ze zveřejnění názoru bez zjištění všech okolností. Přiznávám, sama jsem se zachytila do mediální smyčky, když jsem svoji úvahu opírala o informace oficiálně sdělované médii. Omlouvám se tímto paní primářce, pokud je přesvědčena, že zůstávala do vynesení rozsudku ve funkci bez sebemenších pochybností o tom, že součástí její funkce nebyla funkčnost přístrojů na jejím oddělení, že primář má pracovat tak, jak pracovala ona.
(Informace vybrané z dopisu pana Milaty jsem zkrátila a logicky upravila. Pokud tak mohlo dojít k nepřesnosti předávaných fakt, omlouvám se).

JANA DOLEŽALOVÁ