nahoru

SuperStar a priority zpravodajství

JAN POTŮČEK 22. listopadu 2004 • 09:28

Mladá fronta Dnes a Blesk podepsaly s televizí Nova smlouvu o mediálním partnerství ke druhé řadě soutěže Česko hledá Superstar. To není tak moc čerstvá informace. Rád bych se k ní ale vrátil z pohledu čtenáře. Jak se takové mediální partnerství projevuje na obsahu novin? Obvykle tak, že se někde uvnitř vydání objeví inzerát, který není placený a vydavatel tak podpoří akci nebo projekt, kterému to slíbil.


Součástí mediálních partnerství mohou být také exkluzivní rozhovory, speciální reportáže nebo články. To vše by ale mělo probíhat za jasných pravidel, aby čtenář věděl, že s ním redakce dotyčných novin hraje čistou hru. Za tu bych ale rozhodně nepovažoval nedávnou fotografii na titulní straně MF DNES s titulkem, že Nova zahájila konkurzy na druhou řadu SuperStar nebo titulní článek z kulturní rubriky sobotního vydání tohoto deníku, kdy se MFD snaží čtenáři namluvit, že konkurz na účast v SuperStar byl nejdůležitější kulturní událostí pátku.
Stejnému tématu věnoval Blesk celou titulní stranu, ovšem od něho bych neočekával nějaké seriózní zpravodajství. Cílem bulváru je bavit – přirovnal bych ho ke zvířátku na konci nováckých Televizních novin – a tudíž se na něj nevztahují stejná kritéria jako na noviny, které se považují za seriózní. Nebulvární noviny by měly řadit zprávy podle priorit: titulní téma by mělo svou důležitostí odpovídat realitě, nikoli komerčnímu zájmu vydavatele.
Zkrátka, zprávy na titulní stránce seriózních novin by měly být relevantní. Jejich výběr by měl být výsledkem dlouhé a důsledné vnitroredakční diskuse. Říká se tomu nastolování agendy. Ruku v ruce s ním jde odpovědnost: je skutečně to téma, které čtenáři předkládáme jako nejdůležitější z předchozího dne, opravdu tak důležité? Hrajeme se čtenáři férovou hru, nesnažíme se je manipulovat? Nevytváří naše noviny virtuální realitu?
Tomu se odborně říká „agenda setting“. Cituji z článku Milana Vladyky v brněnském Revue pro média, časopisu pro kritickou reflexi médií: „Hypotéza o „agenda setting“ vychází z předpokladu, že důraz a význam, který je ze strany médií přikládán určitému problému, ovlivňuje způsob, jakým tento problém vnímá a přijímá publikum. Média podle konceptu agendy disponují mechanismy, které mají schopnost určovat, o čem publikum přemýšlí a které otázky vnímá jako nejdůležitější.“
A právě v tom je problém zprávy o SuperStar na titulní straně MF DNES. Ona vlastně vytváří virtuální realitu, spolupodílí se na úspěchu druhé řady soutěže Česko hledá SuperStar. Je ale nemyslitelné, aby jakékoli mediální partnerství určovalo, co se objeví na titulní stránce rádoby seriózních novin. To už není o mediálním partnerství, to je o neregulérním zasahování do priorit zpravodajství, které by si žádný rozumný vydavatel neměl dovolit.

JAN POTŮČEK