nahoru

Je libo nějakou literární událost?

VLADIMÍR NOVOTNÝ 5. října 2004 • 03:13

Východočeští bohemisté z Univerzity Hradec Králové před časem vyhlásili zajímavou anketu a z jednotlivých odpovědí nyní sestavili zvláštní číslo katedrového časopisu Češtinář, které pojmenovali téměř v úplné shodě s názvem zmíněné ankety: Literární událost? Původně tam otazník zpochybňující sám fakt a samu možnost "literární události" scházel, v anketě padla otázka: Co rozumíte pod pojmem "literární událost"?


Druhá otázka byla neméně široká, byť umožňovala případným respondentům značný výběr, neboť v úplnosti zněla: Který literární jev - dílo, studii, polemiku, stať, nakladatelskou edici, pořad v médiích, teoretické směřování atp. - pokládáte po roce 1990 za natolik zásadní, že v něm vidíte výrazný signál měnícího se estetického cítění doby, případně jedinečné obohacení kulturního života vůbec? - Anketa měla zjevnou ctižádost stát se specifickou formou bilancování devadesátých let v české literární kultuře, čili de facto dosavadního polistopadového výboje - a byla svým způsobem skutečně zajímavá, i když ti, co otázky zformulovali, zřejmě za "literární událost" nepovažovali například literární ceny či něco podobného, co naši literární scénu nějak medializovalo - mj. fakt, že se po roce 1989 u nás vyrojila (a zčásti už také zanikla) celá řada literárních periodik.
A jak to dopadlo? Tak, jak mohli očekávat skeptikové, ale i to o něčem vypovídá. Ze tří stovek dotázaných nakonec odpověděly všehovšudy tři desítky, čili nevelký zlomek, přičemž anketu ignorovaly především zástupci jednotlivých institucí. Dá se říci, že není divu: pokud byla první otázka přespříliš povšechná, druhá představovala spíše zastřenou výzvu k sepsání přinejmenším důkladné studie, což by byl možná víc úkol pro sociologa literatury a znalce knižní kultury než pro literární historiky nebo dokonce spisovatele, jejichž hlasy také v anketě dostaly prostor. Sám pojem "literární událost" však ze souhrnného pohledu neobstál, ne-li zcela propadl: zdá se, že v souvislosti s devadesátými léty nejde podle názoru vzorku respondentů o "literární události" vůbec mluvit. Což je přinejmenším zarážející. Výjimkou, která potvrzuje pravidlo, se stal názor Františka Hrdličky, který za literární událost poslední doby s příkladnou skromností a pokorou označil svá vlastní díla!
A co pokládají účastníci ankety za mimořádně významné v literární tvorbě a v literárním životě nedávného desetiletí? Víc než na beletrii (namátkou Michal Ajvaz a Jáchym Topol) došlo na odborná bohemistická díla - snad že mezi respondenty bylo přece jenom nemálo profesionálních literárních historiků. Sečteno a zváženo: výsledky ankety jsou spíše nijaké, odpovědi na otázky však poskytují zajímavé čtení, jak se dnes díváme na knižní díla a vůbec na svět knihy a co od ní očekáváme. - A co pokládáte za literární událost nedávné minulosti vy, milí čtenáři Reflexu?

VLADIMÍR NOVOTNÝ