nahoru

DNA banka – a bude klid…

JANA DOLEŽALOVÁ 22. září 2004 • 07:15

Když zhruba před dvěma týdny objevili kriminalisté pomocí analýzy DNA vraha třináctileté dívky, rozpoutala se bouřlivá diskuse o snížení věku trestní odpovědnosti. Nikoho ale nenapadla docela jednoduchá myšlenka – místo represivních iniciativ zapojit do usměrňování negativních jevů ve společnosti DNA analýzu.


Vše je naprosto jednoduché, průhledné a tudíž geniální. Pokud by byly odebrány DNA vzorky od všech lidí společnosti, v případě narozených dětí automaticky hned po porodu, u starších jedinců postupně a systematicky, byla by vytvořena centrální DNA banka, ve které by se všechny informace uchovaly. V případě jakéhokoliv zločinu by kriminalisté pouze shromáždily vzorky pro DNA analýzu, a jak všichni vědí, slina i byť jen lidský vlas DNA informace obsahuje. Srovnáním vzorku s ostatními v DNA bance by okamžitě bylo jasno, minimálně to, kdo se na místě trestného činu pohyboval. Přestože odsuzuji totalitní tendence a podporuji svobodu ve společnosti, přesto považuji za užitečné omezit vlastní svobodu v zájmu fungování demokratického systému. Byla by při odebrání DNA vzorku ohrožena práva jednotlivce? Každé pravidlo lze zneužít, ale co lze postavit jako argument proti zavražděným, zmrzačeným a týraným? Ve zdravé společnosti nic. Navíc by byly zprůhledněny činy, které společnost odsuzuje, a to je dost. Ať je tedy vytvořena DNA banka všech obyvatel. Dobrovolně do ní věnuji svůj vzorek, aby už navždy bylo odhalitelné, zdali se nedopouštím zločinu společností odsuzovaného….

JANA DOLEŽALOVÁ