nahoru

ARS ELECTRONICA – 25 let

l.p.fish 21. září 2004 • 09:43

Někde jsem četl docela zajímavou myšlenku, že v dnešní době nahrazuje umělecké dílo umělecká událost. Je to dobře nebo špatně? Je to tak. A posuzujeme-li hodnotu, kterou znamená umění pro lidskou společnost, pak i docela blízko, ve střední Evropě, už čtvrt století funguje umělecká událost, která nejen určuje trendy, ale také zajišťuje finanční toky, umožňující umělcům studovat digitální svět nových médií, a pak o něm ostatním vyprávět mnohem zasvěceněji.


Festival Ars Electronica 2004 v rakouském Linci byl zajímavý hned z několika pohledů. Pětadvacáté výročí bylo výzvou k zamyšlení nad vývojem původně nadšenecké přehlídky, která se s velmi silnou podporou státních dotací stala světově uznávaným festivalem, odhalujícím fantaskní a překvapivá místa počítačové kultury, většinou vnímané jako chladný a odlidštěný produkt vrcholné fáze kapitalismu.
Organizátoři už od začátku pracovali s dvěma odlišnými světy, které se zdály sobě odporující. Výsostně intelektuální témata některých ročníků (jako třeba rok 1994 věnující se možnostem tehdy naprosto nového prostoru – internetu), střídala další rok témata politicky provokativní
(téma Infowar z roku 1998, které definovalo dnešní hactivisty), aby pak organizátoři korunovali komerční úspěch lidovým tématem (Next Sex v roce 2002) a zacpali tak kybernetickým roubíkem ústa všem, kdo umění nových médií označovali za žánr, který oslovuje jen specialisty a exoty.
Ars Electronica je fenomén, protože jde o událost, připravovanou s láskou a zaujetím, jako by šlo o umělecké dílo. Může se zdát, že vlastně není důležité, jaká díla tu byla vystavena, protože mnohem zajímavější se mohou jevit cesty, které tu jsou naznačovány, vedeny (prostřednictvím různých dílen, stáží atp.) a financovány. Z přehlídky se stal festival a z festivalu centrum.
V roce 2004 se vedle klasických kategorií festivalu Ars Electronica (jako je počítačová animace/vizuální efekty, digitální hudba, interaktivní umění a net vision ) objevila nová kategorie, potvrzující progresivní ráz jeho dramaturgie.
„Digitální komunity“, jak zní název nové kategorie, se zabývají společenskou funkcí technologií na bázi internetu a mobilní komunikace prostřednictvím bezdrátové sítě. Snaží se osvětlit význam jednoduchého spojení a komunikace pro různé minoritní skupiny roztroušené po celém světě, definovat jeho politický význam. A vyhlášení podobné kategorie se rovná výzvě k vyrovnání se s tímhle tématem.
Nebojím se, že umělecká událost nahrazuje umělecké dílo. Ars Electronica vás zaplaví řadou inspirujících a převratných děl. Nastoluje témata a prezentuje odpovědi na ty nejzajímavější otázky digitální kultury. Proto je její hlas slyšet víc než hlasy jednotlivých umělců či teoretiků. Ale je spíš megafonem, než tím, kdo do něj křičí.

l.p.fish