nahoru

Za zlo se ti dobrem odvděčím...

JANA DOLEŽALOVÁ 2. dubna 2005 • 00:57

Je možné v dnešním světě věřit, že za zlo je třeba odměňovat se dobrem? Válka s terorismem ukazuje, že ne. Drobné příběhy z dnešního života ukazují, že se chováme stejně naivně…


Komunistický politik Karel Hoffmann, bývalý ředitel Ústřední správy spojů, který v roce 1968 nechal, při násilném vstupu sovětských vojsk do naší země, vypnout rozhlas, se dopustil vlastizrady. Ve světle dnešních dní a kterýchkoliv dalších bezpochyby platí, že kdo napomůže invazi do vlastní země, je vlastizrádce. Jako jediný z obviněných v souvislosti se srpnovou invazí byl Hoffmann před nedávnem odsouzen ke čtyřem letům vězení. Mnoho z trestu si však neodseděl. Minulý pátek byl ze zdravotních důvodů propuštěn na svobodu. Naše společnost se ke starému vlastizrádci zachovala humánně. Osmasedmdesátiletý Hoffmann má chatrné zdraví, tak jej přece nebudeme na sklonku života „týrat“… Položili jsme si však otázku, zda se režim, kterému Hoffmann sloužil, choval k tehdejším vězňům stejně lidsky? Ptal se někdo politicky perzekuovaných na jejich zdraví?
V Beslanu zaútočili teroristé. Vzali si jako rukojmí děti a nikoho se neptali, zda je humánní ohrožovat na životě mláďata, která sotva poznala svět. Teroristé vyznávají jiné hodnoty, život pro ně nemá valnou cenu, a čím více lidských obětí s sebou vezmou na onen svět, tím spíše se, dle svého víry, dostanou do nebe.
Na jedné misce vah leží dobro a humanita na druhé násilí a nemilosrdnost. Vyjednávání a soucit, teroristé a Hofmann. Nebojovat se zlem, přiznávat mu stejná práva, která vyznáváme, znamená ohrozit svoji existenci, vlastní hodnoty, svět, ve kterém žijeme. Blahosklonnost je ustupováním z pozic. Pokud chceme, aby náš svět byl rozebrán a naše hodnoty rozprášeny, není třeba tvrdě postupovat proti všem, kteří nás ohrožují. V opačném případě nesmíme připustit slitování. Mezi taková rozhodnutí patří i potrestání osmasedmdesátiletého starce. Protože zaváháme-li v malých rozhodnutích, velká nikdy neprovedeme, a lehce se sami staneme obětí. Situace v Beslanu je připomínkou, že svět je malý a není čas otálet.

JANA DOLEŽALOVÁ