nahoru

Knihy jen ke koukání

VLADIMÍR NOVOTNÝ 11. srpna 2004 • 10:19

V nedávných dobách u nás vyšly dvě významné či pozoruhodné publikace, které si záhy získaly příznivou kritickou odezvu. Jedna z nich už dokonce obdržela prestižní literární cenu Toma Stopparda, přičemž se zdůraznilo, že jde o "významné, převážně esejistické dílo, inspirující zejména svým myšlenkovým přínosem".


To je pěkně kostrbatá a ouřednická čeština a tři literární vědci zasedající v porotě by se za ni měli stydět. Inspirovat myšlenkovým přínosem, to je jak mlácení prázdné slámy. Leč kniha si ocenění zaslouží: jde o soubor esejů a publicistických textů Václava Jamka Duch v plné práci. Vydalo ho nakladatelství Torst a nyní je titul navrhován též na státní cenu za literaturu. Jeho kvality jsou nesporné, ačkoli některé texty už vyšly knižně, mj. studie O prašivém houfci, v níž Jamek předkládá souhrnný přehled děl s homosexuální tematikou (nebo napsaných homosexuály) a s tématem AIDS - v evropském a v našem písemnictví. Promlouvá tady převážně jako polemik, zamhuřuje všechny oči (snad i kuří) nad nedostatky daného typu próz, hlavně z českých zemí. Žel však tato obsáhlá publikace není z fyzikálního hlediska ke čtení.
Skutečně: jde o tak objemný svazek, že si v něm můžete číst leda vsedě a i při psaní poznámek máte problémy s místem. Vůbec nepřipadá v úvahu, že byste si tenhle objemný "špalek" vzali na dovolenou, na cesty, četli ho v metru nebo ve vlaku, i kdybyste si kvůli němu pořídili menší nůši jako za starobrozeneckých časů. Ti, kdo si svého času pořídili samostatně vydané Jamkovy texty (např. zmíněný svazeček O prašivém houfci) nebo zakoupili knihy s jeho doslovy, věru neprohloupili! Nepochybně je v Jamkově publikaci obsažen duch v plné práci, jinak však jde o monstrózní dárkovou publikaci, která vám zabere spoustu místa v knihovně a do níž nahlédnete jen výjimečně. Jamkovy knížky byly určeny našemu duchu, toto přepychové vydání je určeno pouze pro snoby.
Podobný nářek a lamentace jsou na místě nad publikací Tomáše Mazala Spisovatel Bohumil Hrabal. Znovu jde o dárkový typ nadmíru objemné knížky, která si sice rovněž zaslouží slova chvály, rozhodně si ale ani v ní nepočtete: opět je to knížka mimo veškerou pochybnost určená pouze k prohlížení, k ukazování, jen stěží ke čtení - a v soukromých knihovnách může působit spíše jako honosné album než jako "normální" kniha o velkém českém spisovateli. Nic proti jejím kvalitám, zase však jde o publikaci pro snoby! Je víc než nepravděpodobné, že by ji vyhledávali třeba studenti češtiny - vždyť i z finančních důvodů o ni nemohou nijak stát. Čili: jde o dvě přepychové publikace, z hlediska čtenářské praxe jsou však neúnosné. Vždyť ty knihy člověk ani neunese!

VLADIMÍR NOVOTNÝ