nahoru

Spisovatelé si hartusí a škorpí se

VLADIMÍR NOVOTNÝ 23. června 2004 • 11:59

Kulturní instituce Obec spisovatelů už dnes nepředstavuje nic významnějšího než dejme starosvětští baráčníci. Koneckonců i nedávné události v Obci připomínají malou bouřku ve sklenici vody: zakrátko se vlnobití utiší a nezasvěcení z řad kulturních našinců si ničeho nevšimnou. Navíc to nikoho příliš nezajímá a ani zajímat nemusí.

Vždyť plno spisovatelů, o nichž se mluví, mezi členy Obce spisovatelů vůbec nenajdete (namátkou Michala Ajvaze, Emila Hakla, Petra Šabacha, Miloše Urbana...) - a z mladších literárních talentů není v Obci pomalu nikdo.
Už druhý rok pracuje Obec spisovatelů pod vedením prozaika Ivana Binara s nově složenou Radou a už dva roky by měla hledat nějaký smysl své existence. Leč místo toho čím dál víc zabředá do neřešitelných trablů finančních a administrativních. Nedávno se situace vyhrotila, některé dlouho neřešené problémy už vykypěly zpod pokliček (byť o žádném koncepčním řešení se nedá mluvit) - a názorové rozpory vyvrcholily. Proto z Rady Obce vystoupili čtyři členové, kteří uvažují o společném prohlášení: shledali, že pokusy reformovat Obec nemají naději na úspěch. Není nikde psáno, že by jejich reformní návrhy byly všelékem anebo že jsou stejně krátkozraké jako postoje mnoha starších členů Obce. Nicméně Radu opustily nepochybné veličiny: šéfredaktor literárního měsíčníku Host Miroslav Balaštík, ředitel Ústavu pro českou literaturu AV Pavel Janoušek, dlouholetý šéfredaktor Tvaru, vynikající básník Lubor Kasal - a talentovaný Bogdan Trojak, laureát prestižní Ortenovy ceny za literaturu. Rada se může doplnit, to je však přechodné (ne)řešení. Víc se rozhodne na valné hromadě, ta se ale bude konat až na podzim. A přes léto se může vedení Obce ve svém sekretariátě pokojně uložit k zimnímu spánku.
Mezitím se usneslo jedno jediné: že se Obec spisovatelů otočí zády k veškerým krajským a regionálním pobočkám a na jejich činnost už nepřispěje ni korunou (zato si podrží svůj pražský sekretariát, ekonoma, právničku...). Místo toho jim přislibuje nenahraditelnou (?) podporu morální. A tak se už zrušila Obec moravskoslezských spisovatelů a spisovatelská střediska v Ostravě a v Plzni (třeba i aktivnější než pražské centrum!) budou záhy zápolit s existenčními problémy. Zřejmě je čeká trest za to, že se měly k světu! Nejreálnější varianta dalšího vývoje je zhruba taková: až za několik let pražské centrum Obce vymrhá poslední korunky na chod svého sekretariátu (býti předsedou Obce je u nás placená funkce!), v tichosti odumře. Ostatně už hodně dávno není tuze jasné, co pro spisovatele dělá a čemu v této podobě slouží.

VLADIMÍR NOVOTNÝ