nahoru

Ruce pryč od Urbana! Ruce pryč od Křivky!

Michal Komárek 26. listopadu 2003 • 09:37

Jan Urban je známý disident a novinář, pro své obdivovatele - a není jich málo - je to duševně i fyzicky krásný člověk. František Křivka je rozhodčí v nižších fotbalových soutěžích. Kromě lidí z jeho blízkého okolí o něm pravděpodobně donedávna málokdo věděl. Přesto mi připadá, že nyní mají Jan Urban a František Křivka mnoho společného - oba totiž obhajují podobným způsobem svoji velkou chybu. Urban - ano, pohyboval jsem se na hraně střetu zájmů, ale nic neetického jsem neudělal. Křivka - ano, vzal jsem úplatek, ale nic špatného jsem neudělal.


Jan Urban založil a spolu se svou přítelkyní vedl PR agenturu, která se starala o zlepšení image jaderné elektrárny Temelín. V téže době byl redaktorem Českého rozhlasu a publikoval texty o Temelíně. Říká k tomu: Je to na hraně. Ale agenturu jsem opustil, jakmile jsem nastoupil do rozhlasu a to, že se to neobjevilo v obchodním rejstříku, je moje liknavost. Jsem aktivistický novinář, ale neudělal jsem nic neetického. Jak tomu rozumět? Zkusme takto: Aktivistický novinář je novinář, který smí podporovat určitou věc, nemusí být nezaujatý. To že přítelkyně aktivistického žurnalisty shodou okolností má smlouvu s aktivistou podporovanou fabrikou, vůbec nic neznamená. To je její soukromá věc, vždyť aktivista se skoro i nechal vyškrtnout z obchodního rejstříku. Rozhodně se tady neděje nic neetického! Vždyť zásadní je, že Urban píše jako Urban, nikoliv jako nějaký přítel nějaké agentky. Urban by psal o Temelínu vždy stejně dobře. Ruce pryč od Urbana!
František Křivka přijal úplatek tisíc korun, aby ovlivnil průběh třetitřídního fotbalového zápasu. Měl tu smůlu, že ho přitom natočila kamera. Křivka s tím ale nemá problém. Říká: Dobře, peníze jsem vzal, ale řízení zápasu to neovlivnilo. Nenechám se přece koupit! Je to tak - kdyby zápas tak jako tak regulérně dopadl podle očekávání těch, co mi dali peníze, nechal bych si je. Kdyby tak nedopadl, vrátil bych je. Moje rozhodování to neovlivnilo v žádném případě. Neudělal jsem nic špatného. Jenom jsem vzal ty peníze. Takže? Ano! Ruce pryč od Křivky! Vždyť z hlediska rozhodování je čistý, nejčistší, on vždy rozhoduje nezávisle na komkoliv, kdo mu dává úplatky. A to, že si vezme občas bokem nějaký ten nezdaněný dar? K platu nástrojáře? Lidi buďme velkorysí!
No, nic. Já si myslím, že o argumentech úplatného rozhodčího ani není třeba diskutovat a že Jan Urban se dopustil tak velkého novinářského selhání, že je otázka, zda to lze vůbec napravit. Ale určitě by se měl prozatím tak nanejvýš někde stranou kát.

Michal Komárek