nahoru

Spisovatelům dokvetla pšenka?

VLADIMÍR NOVOTNÝ 4. listopadu 2003 • 00:32

Známý kulturní publicista Jan Rejžek se na stránkách deníku Sport nemálo pohoršil nad tím, že prezident Václav Klaus u příležitosti svátku 28. října, kdy uděloval vysoká státní vyznamenání, prakticky pominul - ač někdejší pilný hráč košíkové - naše významné sportovce. Výjimku učinil toliko u slavné oštěpařky Dany Zátopkové. Tentokrát bylo vybraných "majitelů řádu" skutečně ...

poskrovnu a ve srovnání s panováním Václava Havla na Hradčanech žádné hory metálů nikoho na Pražském Hradě nečekaly. Uspělo jen pár štastlivců a Rejžek mezi nimi postrádal mj. trenéra fotbalové reprezentace Karla Brücknera.

Náš kulturní publicista se ale vůbec nepozastavil nad tím, že úplně zkrátka přišla sféra, do níž přece patří i on sám jako autor dvou básnických sbírek a člověk činný perem: totiž krásná literatura. Halt se časy změnily: za Havla si spisovatelé chodili v předvečer 28. října pro státní vyznamenání téměř najisto, pouze se nevědělo, kdo (všechno) bude vybrán. Vyznamenávalo se rovněž in memoriam; například byla posmrtně oceněna významná spisovatelka Libuše Moníková, žijící v exilu v SRN, ačkoli její knihy vznikly v němčině. To vše už loňské sněhy jsou. Literátům dokvetla pšenka asi ještě víc než sportovcům: ti mohou dosáhnout něčeho mediálně hmatatelného, ale spisovatelé? K těm nyní osud nastavil nevlídnou, ba nakvašenou prezidentskou tvář.

Řeknete si: co je na tom zaznamenáníhodného? Copak prezident nemůže udělit řád jenom tomu, komu chce? Jistěže může, ale to se zase sluší komentovat - a v této souvislosti stojí za komentář fakt, že u Václava Klause nejspíše upadli v nemilost kolegové ze spolku, do nějž rád vstoupil: totiž z PEN klubu. Prezident sice nepíše ani verše, ani úvahy literární, je to spíše "vědecký spisovatel", nicméně je řádným členem nadregionálního sdružení básníků, prozaiků a esejistů - a ještě jako premiér se před několika lety značně zasloužil o konání pražského kongresu PEN klubu. Ale to už je dávno, dnes své kolegy Václav Klaus neuznal za hodna jediného metálu a dal přednost výtvarnému umění, byť malování k jeho koníčkům věru nepatří. Nabíledni je jednoduché vysvětlení: čtený spisovatel Michal Viewegh zřejmě tolik pohnul prezidentovi žlučí svou ironickou knížkou Báječná léta s Klausem, až mají spisovatelé u prezidenta utrum. Snad až na Petra Hájka z hradní administrativy, jenže ten už dlouho (žel) nepíše a nevstoupil do Obci spisovatelů. A především: Klaus není Havel.

VLADIMÍR NOVOTNÝ