nahoru

Právo na informace?

JANA DOLEŽALOVÁ 29. října 2003 • 05:54

Máme právo na informace ohledně našeho zdravotního stavu? Jak se dalo z diskusí v posledních dnech vypozorovat, lékaři si hlídají zdravotnickou dokumentaci jako horký, nikomu nedostupný brambor, který si v koutku sami, nekontrolováni zpracovávají. A přístup k němu nesmí mít ani pacient…Věta: „Nepokládám za vhodné sdělovat pacientovi všechny informace, říkám mu pouze ty, které mohou mít pro něj význam,“ kterou v diskusním pořadu nejmenované televize použil nejmenovaný lékař, otřásla mým demokratickým pohledem na tento svět. Jak si vůbec lékař, a podotýkám jakýkoliv lékař, osobuje právo zadržovat úplné a podrobné informace o zdravotním stavu vůči pacientovi, jehož se informace týkají? Kde bere tu neotřesitelnou jistotu, že on je ten pravý člověk, který má rozhodovat o tom, co o sobě smím vědět a co nesmím?! Nejmenovaný lékař ke svému projevu dodal: „Pokud je pacient smrtelně nemocen a má perspektivu života pět měsíců, tak mu o jeho skutečném stavu samozřejmě neřeknu.“ Takové prohlášení by mělo být trestné. Zamlčet člověku skutečnost, že jeho životní cesta se chýlí ke konci a neumožnit mu naložit se zbývajícím časem právě s tímto vědomím, už není jen etická nedostatečnost, a když už ne trestný, tak nelidský čin. Samozřejmě, že ne všichni lidé chtějí vědět o svém skutečném zdravotním stavu, ale iniciativa ke sdělení takových informací by v žádném případě neměla vycházet od lékaře. Pokud pacient chce znát vše, má na to právo. Pokud ne, lékař by měl podat jen ty informace, o které pacient požádá. Ale všechny, včetně podrobných záznamů. Zdravotnické informace, včetně všech vyšetření a laboratorního zpracování, včetně práce lékaře, přece hradí sám pacient přes zdravotní pojištění. Lékaři zapomínají, že práce, kterou vykonávají je hlavně služba lidem, dle jejich svobodného rozhodování, nikoliv soudní dvůr, kam je pacient přizván, aby se zodpovídal za své hříchy, nikoliv glejt pro jejich ovládání. Než si na to zvyknou, budou nám i přes média vykládat podobné nesmysly, jako nejmenovaný lékař v nejmenovaném pořadu…


Otázka do diskuse:
Myslíte si, že by pacient měl mít neomezený přístup k vlastní zdravotnické dokumentaci?<b>

JANA DOLEŽALOVÁ


Nejčtenější komentáře