nahoru

Kdo všechno napsal Slezské písně?

VLADIMÍR NOVOTNÝ 10. září 2003 • 10:22

Na otázku, kdo je autorem slavných Slezských písní, skoro po celé 20. století povinné četby dětí školou povinných, dlouho neexistovala jiná odpověď než: Petr Bezruč. Čili nenápadný brněnský poštovní úředník Vladimír Vašek, příležitostný básník, který rokem 1898 počínaje začal do Prahy zasílat jednu báseň budoucích Slezských písní za druhou - a potom přestal psát, jen své verše měnil, leč tak necitlivě, až obec filologická jeho pozdější úpravy přestala brát vážně.

O Petru Bezručovi čili Vladimíru Vaškovi se napsalo mmoho učených pojednání, zároveň se však od počátku veřejně pochybovalo o tom, že básně opravdu napsal Vašek, a tvrdilo se, že je sepsal člověk pocházející z Těšínska, nikoli z Opavska, kde se V. Vašek narodil.
Nyní tuto možnost podrobně rozebírá severomoravský spisovatel Jan Drozd v knižní studii Autoři Slezských písní (vydalo ji nakladatelství Tilia). Drozd tu dokazuje, že Vladimír Vašek není Petrem Bezručem, i když některé verše ze Slezských písní napsal či předělával - a že mu patří autorství leda asi pětiny sbírky. Skutečným Petrem Bezručem, umělcem, který vytvořil tzv. rebelské jádro knížky, byl podle Drozda těšínský básník Ondřej Boleslav Petr, temperamentní člověk, který vystřídal vícero zaměstnání a roku 1893 náhle zemřel. S Vladimírem Vaškem se znali. Je velmi pravděpodobné, že jeho básnická pozůstalost se dostala Vaškovi do rukou - a nejspíše nejenom jemu. Sám Vladimír Vašek později velice litoval svého rozhodnutí "pustit básně do světa", stavěl se ke Slezským písním velice vlažně - a především už nenapsal nic, co by hodnotově odpovídalo onomu jádru Slezských písní.
Co by to znamenalo, pokud by se velice věrohodné Drozdovy důkazy potvrdily? Takříkajíc by se musely přepsat dějiny české literatury a přihodilo by se něco podobného jako v případě Rukopisů královédvorského a zelenohorského; u Slezských písní by šlo o případ přisvojení si cizích textů, což se v dějinách nejednou stalo. Drozd zdůrazňuje, že Slezské písně opravdu působí i při letmé četbě tak, jako by je napsali nejméně dva autoři. A proč si nepřiznat, že tím hlavním autorem, tj. Petrem Bezručem, nebyl Vladimír Vašek, nýbrž Ondřej Boleslav Petr? Pak by všehovšudy mnozí učenci museli přiznat svůj omyl a připustit, že na ně človíček z brněnské pošty ušil pořádnou boudu. A u básní jako Maryčka Magdónova aj. by aspoň bylo mnohem jasnější, jak a proč přišly na svět. Všechna čest Janu Drozdovi, že neváhal publikovat svou hypotézu!

VLADIMÍR NOVOTNÝ