nahoru

Polské Pomořany byly české

VLADIMÍR NOVOTNÝ14. května 2003 • 10:23

U nás doma kolikrát nad novou českou literaturou obracíme oči v sloup (případně k nebi), nemůžeme jí příjít na jméno anebo nad ní kroutíme hlavou, až si málem ukroutíme krk, zato v jiných zemích si jí považují (zvláště když se k ní občas dostanou) a představuje pro ně cosi jako sympatický čtenářský evergreen...

, - a někdy je dokonce v módě, jako třeba v Polsku. U našich severních či severovýchodních sousedů se to projevuje kupříkladu v narůstajícím zájmu o bohemistiku, tedy nejen o výuku jazyka českého, ale i o větší seznámení se současnou českou literární tvorbou. A tak se před několika lety polští vysokoškolští bohemisté domluvili (budiž řečeno, že trochu i z popudu Českého centra, navazujícího na práci našeho kulturního střediska ve Varšavě) a od té doby každoročně pořádají takzvané Celopolské dny bohemistů. Jsou určeny především polským studentům bohemistiky a pořádají se pokaždé v jiném městě. Poprvé se pochopitelně konaly ve Varšavě, potom (neméně pochopitelně) v Krakově, následovala Wróclaw, Katovice, Toruň - a letos se odehrávaly již pošesté, tentokrát v metropoli polských Pomořan, tj. ve Štětíně. Program letošních dnů polských bohemistů probíhal v režii Institutu slovanské filologie z místní univerzity a dobrou vílou i duší celé akce se stala významná polská bohemistka Joanna Czaplinská (mimochodem, napsala výtečnou monografii o moderní české sci-fi). K tradicím takového bohemistického svátku patří v Polsku i překladatelská studentská soutěž (stojí za zmínku, že se soutěží též v kategorii polemiky a jedna studentka si troufla ba i na Ludvíka Vaculíka, na rozdíl od studenstva našeho), besedovalo se s překladateli české literatury (host Dnů, Leszek Engelking, nedávno obdržel prestižní cenu PEN klubu za propagaci naší literatury), s literárními kritiky a historiky - a hvězdou večera bylo vystoupení písníčkáře (a taktéž romanopisce!) Vlastimila Třešňáka. Chvályhodně byli přitom rovněž zástupci našeho velvyslanectví i Českého centra, svátek bohemistů si nenechal ujít ani náš honorární konzul ve Štětíně pan Witold Sarosiek, který pro bohemisty uspořádal decentní koktejl, jak se na diplomata sluší. Zkrátka a dobře sláva to byla veliká a všichni účastníci Dnů se ve Štětíně cítili dobře, nakonec se však stejně jejich hrdinkou, ne-li primadonou stala nová česká literatura. Doma často nebývá prorokem, na pár desítek hodin si však teď podmanila Pomořany. Příště to už bude jiné, poněvadž Dny bohemistů budou jinde, nejpravděpodobněji v Opole. Ale i tam dojde na českou literaturu - už posedmé v hlavní úloze.

VLADIMÍR NOVOTNÝ