nahoru

Škvorecký napsal filmový scénář

VLADIMÍR NOVOTNÝ30. dubna 2003 • 11:43

Pražská Literární akademie neboli Vysoká škola Josefa Škvoreckého si během své nedlouhé, teprve tříleté existence získala celou řadu sympatizantů (žel také odpůrců), má se však přes různé dětské nemoci čile k světu - a je chvályhodné, že se Akademie snaží rovněž o ediční činnost: vydala už sugestivní prozaickou prvotinu Tomáše Vučky Mezidveří...

(napsanou pod uměleckým dohledem Alexandry Berkové). Škoda, že se mladý kritik Štefan Švec ke knize svého vrstevníka postavil značně odmítavě (dokonce v Tvaru prohlásil, že pokud se ukáže, že Vučkův debut patří ke klenotům své doby, potom "zrudne jak opruzená prdel"). Naopak jiný redaktor Tvaru, Jakub Šofar, zařadil v anketě Lidových novin Vučkovu prózu mezi nejlepší knihy roku.
Hlavně však nezůstalo u vydání Mezidveří a letos začala v Literární akademii vycházet nová knižnice s názvem Edice Josefa Škvoreckého, přičemž jako její první svazek vyšlo spisovatelovo dílko doposud neznámé, totiž filmový scénář s tragigroteskním pojmenováním Malá pražská matahára (autor obměňuje jméno slavné špionky z první světové války Mata Hari, resp. jméno ženy, která byla označena za špionku a poté popravena). Tady jde o příběh z rozhraní stalinistických čtyřicátých a padesátých let minulého století, vystupuje v něm opět Danny Smiřický, ale i jiné postavy z autorových klasických povídek. Miloš Forman se právem nechal slyšet, že by "v citlivých rukách mohl vzniknout velmi poutavý a barvitý film" a že dějové pásmo scénáře hodně vypovídá o "době, která svou špínou poznamenala každého".
Jenže u nás se často stává, že když už se udělá třeba ve sféře knižní kultury "dobrý skutek", potom se zpravidla nedotáhne do konce a vznikne cosi jako polotovar. Ať je vydání neznámého filmového scénáře z pera Josefa Škvoreckého sebevíc záslužné, co je to platné, když v knize není nic o autorovi a o jeho textu? Ruku na srdce: kdo z vás ví, kdy přesně se spisovatel narodil a kolik mu bylo, když scénář psal? Vždyť jen ti nejpozornější čtenáři objeví drobnou poznámku, že tato "tragikomedie z dávných časů" je datována únorem 1996 - také však mohla být rozepsána mnohem dřív! A o čem se v ní vypráví? To odpovědnému redaktorovi Michalu Přibáňovu text nestál za pár řádek? Napsat, ze kterých povídek umělec vycházel, které motivy ze scenáře se objevují v jiných spisovatelových knihách atp.? Škoda, kniha je to náramně sličná a Škvorecký v ní působivě tlumočí poválečný "hořkej svět" v českých zemích. Také proto by si kniha zasloužila větší péči!

VLADIMÍR NOVOTNÝ