nahoru

Jak se rodí „klasik“

Pavel Kovář22. října 2008 • 17:15
Jak se rodí „klasik“

Za ilustrace Haškových Osudů dobrého vojáka Švejka sklízí kreslíř Petr Urban vesměs chválu. Nechápu to, protože jeho Švejk je vlastně za Švejka převlečený Ruda Pivrnec, primitivní pivař z dnešní české hospody nižší cenové kategorie. Tahle figura Urbanových, poslední dobou spíš horších vtipů, je tak nyní pro mne nepřijatelně spojována s postavou Švejka ...

Za ilustrace Haškových Osudů dobrého vojáka Švejka sklízí kreslíř Petr Urban vesměs chválu. Nechápu to, protože jeho Švejk je vlastně za Švejka převlečený Ruda Pivrnec, primitivní pivař z dnešní české hospody nižší cenové kategorie. Tahle figura Urbanových, poslední dobou spíš horších vtipů, je tak nyní pro mne nepřijatelně spojována s postavou Švejka, kterou spisovatel Hašek poslal do světa s jistou inteligencí a téměř noblesou, s čímž souzní i legendární, vpravdě klasické Ladovy obrázky.
Za tím, že ambiciózní Nakladatelství XYZ zadalo ilustrace právě Urbanovi, je jednoznačně snaha o komerční úspěch, což je jistě legitimní. Vydat Švejka s Ladovými kresbami by asi bylo prodejně neúspěšné. Proto se ve hře ocitli i další autoři: klasik kresleného humoru Vladimír Renčín a polistopadový objev Štěpán Mareš, jakýsi novodobý Kája Saudek. Mimochodem, Renčínova Švejka bych si dovedl představit (jeho obrázky jsou však rovněž okoukané, takže by se komerční úspěch zřejmě taky nekonal), zatímco Marešova Švejka si při vší úctě k jeho tvorbě představit neumím.
Ale zpátky K Urbanovi. Když se před lety objevil, jeho vtipy i kresby byly svěží, takže si zaslouženě získaly obdivovatele. Nyní však jeho tvorba připomíná Baťovu výrobu cviček. Navíc do ní přidává kontraproduktivní vulgaritu a lascivnost. K tomu ovšem přispívají i redakce zveřejňováním takové produkce. A jsme zase u komerce ...
Ale nyní skutečně k Petru Urbanovi. Nic proti němu, je pracovitý, má jistý výtvarný talent, s jehož pomocí se coby samouk vypracoval, ale má i své limity. Četl jsem v novinách jeho vyprávění, jak byla práce na Švejkovi náročná, až při ní zkolaboval. Čili dal do ní vše. Ale taky jsem slyšel jeho přiznání v rozhlasovém rozhovoru, že Švejka nečetl (tedy celého), ale zato studoval detailně na videu oba filmy s Rudolfem Hrušínským v hlavní roli. A zmínil například, jak přemýšlel, „kolik asi Ruda Hrušínský měřil“. O čem tohle všechno včetně nemístné důvěrnosti (Ruda) a nepodstatné úvaze o hercově tělesné výšce asi vypovídá? Neměli snad pravdu kritici, kteří napsali, že Urban pouze překreslil film do komiksu?
Ale jak se říká, s jídlem (a s honoráři) roste chuť. Urban prohlašuje, že se již rýsují nabídky na ilustrace dalších klasických románů. Nepochybně přijdou. Protože jím ilustrovaný Švejk bude zřejmě mít komerční úspěch. Nakladatelství XYZ s tím jistě počítalo, proto na obálku knihy dalo výrazně tiskacími písmeny dvě jména – HAŠEK, URBAN. Vida, jak se rodí nový „klasik“, když chybí docela obyčejná soudnost.