nahoru

Změní Česko fotbalové logo?

Pavel Kovář 28. února 2007 • 14:21

S tou zprávou přišla TV Nova. Státní znak, složený ze čtyř erbů, nesmí mít ve svém středu fotbalový míč. Ovšem když logo Českomoravského fotbalového svazu (ČMFS) vznikalo po rozdělení federace v roce 1993, zákon to připouštěl. Leč nastala změna legislativy a v roce 2001 bylo vedení ČMFS upozorněno jistým advokátem, že takto vyhlížející znak je v rozporu se zákonem o užití státních symbolů. ČMFS chtěl dát věc do pořádku, požádal tehdy o udělení ochranné známky, ale v tom mu příslušný úřad kvůli novému zákonu nevyhověl. Zároveň však žádná státní instituce nežádala ČMFS o změnu loga. To není sice bůhvíjak zdařilé, státní symboly viděno laicky nepoškozuje a je známé doma i v cizině, nicméně tohle tvrzení nemůže proti zákonu obstát. Když vše časem „usne“, nic se nezmění, ale v opačném případě dostanou šanci heraldici.