nahoru

Svádění a harm reduction

Jiří X. Doležal 20. května 2002 • 11:20

Nemusím doufám nikomu ze zdejších návštěvníků vysvětlovat, že termín harm rediction znamená „snižování rizik spojených s konzumací drog“. A stejně tak doufám nemusím nikomu vysvětlovat, co je to substituční léčba, či dokonce rozdíl mezi měkkými a tvrdými drogami. Je však možná potřeba vysvětlit, jak náš trestní zákon chápe „svádění“ ...

Nemusím doufám nikomu ze zdejších návštěvníků vysvětlovat, že termín harm rediction znamená „snižování rizik spojených s konzumací drog“.
A stejně tak doufám nemusím nikomu vysvětlovat, co je to substituční léčba, či dokonce rozdíl mezi měkkými a tvrdými drogami.
Je však možná potřeba vysvětlit, jak náš trestní zákon chápe „svádění“ - ono „svádění“, které nám figuruje v novelizovaném paragrafu 188a 2b trestního zákona. „Kdo svádí jiného ke konzumaci jiné návykové látky...“ Sváděním trestní zákon rozumí jednání, kdy je přímým úmyslem pachatele vyvolat v druhé osobě určité jednání - v našem případě konzumaci drog.
Podívejme se nyní, jak vypadají nejobvyklejší metody harm reduction. Je to substituční terapie, výměna jehel a testy pilulí. Všechny tyto metody - pohledem na libovolný materiál z kategorie „drug harm reduction „ - svádějí ke konzumaci jiné návykové látky. Výslovně totiž říkají, JAK si uživatel má „jinou látku“ dát.
Stejně tak všechny texty o marihuaně - zvláště pak ty, které jsou určeny lidem, co si trávou odstraňují potíže nedrogového (Parkinsonova choroba, hysterická neuróza, nespavost, roztroušená skleróza, šedý zákal...) či drogového (abstinující alkoholici, narkomani a lidé po lékové závislosti) původu - vyloženě svádějí k užívání „jiných látek“.
Od 1. července by teoreticky mohly být všechny tyto texty - od letáků o testování pilulí přes knihy o legalizaci marihuany jako ochraně mládeže před heroinem až po servery o roztroušené skleróze - trestným činem.
Je tento argument dostatečně pádný, aby naši petici podepisovali další lidé?

Ke stažení ZDE.