nahoru

Odpověď Národní protidrogové centrály

Jiří X. Doležal 1. prosince 2009 • 10:04

Šéf Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych odpověděl J. X. Doležalovi na jeho výzvu VŠICHNI PÍŠEM NA PROTIDROGOVKU.

Šéf Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych odpověděl J. X. Doležalovi na jeho výzvu VŠICHNI PÍŠEM NA PROTIDROGOVKU.

Oslovení veřejnosti dopisem považuji nejen za legitimní, ale i prospěšnou. Policie by z mého pohledu měla informovat občany o nebezpečích, které mohou nastat v souvislosti s pácháním trestné činnosti v jejich okolí.

A postoj k této výzvě toho-kterého občana je pouze jeho svobodnou vůlí. Občanská angažovanost v oblasti bezpečnosti je v našich zemích možná již od Sabiny synonymem pro amorální jednání. Stejně jako se nepozastavujeme nad svědky v rámci trestního řízení, ani nad oznámeními týkajícími se jiných trestných činů, neměli bychom, dle mého názoru, šířit odsudky vůči všem, kterým není prostředí ve kterém žijí lhostejné.

Předpokládaným přínosem je především informování veřejnosti o tom, že velkoobjemové pěstírny marihuany mají svou kriminální podstatu a jedná se o kvalifikovanou, organizovanou a závažnou trestnou činnost. Otázka hlásit/nehlásit versus práskat/nepráskat je složitější a reakce, které jste naznačil jsme nejen očekávali, ale i vítáme, protože pouze diskusí na toto téma může vzniknout posun v tunelovém vidění většinové společnosti na věci spojené s policií a její úlohou ve společnosti.

Aktuální bilance ČR od počátku roku je 58 pěstíren s průměrným počtem 400 rostlin, poměr občanů ČR a cizinců je 30/60 procentům pachatelů. Rabat při vývozu do okolních zemí se pohybuje mezi 1500-2000 eury za kg. Subjektivně vnímaná dostupnost konopí a empiricky zjišťovaná celoživotní prevalence uživatelů konopných drog v ČR ve věkové skupině 15-24 je nejvyšší v Evropě. Zvyšují se také počty žadatelů o ambulantní léčbu v&#160souvislosti s intenzivním užíváním konopných drog. Z nedávno zveřejněné zprávy EMCDDA o stavu ve věcech drog v Evropě doporučuji Vaší pozornosti komparační tabulku z které plyne, že orgány vymáhající právo ve věcech drog v ČR z celkového počtu drogových trestných činů stíhají 87% skutků pro kvalifikované skutkové podstaty (dovoz, vývoz, výroba, distribuce) a pouze 13% pro tr. činy spojené s užíváním (držení). Tento poměr je v rámci Evropy jedinečný.Také z pohledu stíhání jednotlivých druhů drog má ČR konopné produkty až na druhém místě po z celkového počtu více než padesáti procentech skutků spojených s pervitinem.

Projekt (kampaň) bychom rádi zhodnotili k polovině příštího roku. Budeme srovnávat teritoriální rozložení zájmové trestné činnosti před kampaní a po ní, ve spolupráci s krajskými protidrogovými koordinátory se pokusíme oslovit NNO v teritoriu a bude nás zajímat vývoj situace v oblasti dostupnosti, kvality, ceny, poptávky a nabídky. V neposlední řadě nás bude zajímat forma a četnost uchopení tématu v regionálních médiích. Pokračování projektu bude odvislé od zpětné vazby od představitelů dalších obcí v ČR, kterým je směřován následný dopis. Celkem odešlo cca 30.000 dopisů, které byly distribuovány na adresy v bývalém okresu Cheb, který byl s ohledem na analýzu loňských trestně-právních dat v dané oblasti vyhodnocen jako nejzatíženějí. Dopisy distribuovala Česká pošta na komerčním základě jako kteroukoliv "spamovou", chcete-li reklamní tiskovinu do každé poštovní schránky v teritoriu. Cena projektu je 55.000 Kč, peníze pocházejí z finančních prostředků odboru prevence kriminality MV. Obdobné informační kampaně jsou celosvětově, ale již i u nás policií používány jako velmi účinná forma ve vztahu k předcházení určité formy trestné činnosti (GB- tzv."nigerijské dopisy", Kolumbie - environmentální důsledky obchodu s kokainem, Kanada, Norsko - průmyslové pěstování marihuany, ČR - vloupání do rekreačních objektů, vozidel atp.).

Reakce lidí, kteří vyslyšeli naši i Vaši výzvu jsou různorodé, v celé škále názorové pestrosti, tak jak to má ve svobodné společnosti být. Jsem schopen diskutovat s kýmkoliv, kdo racionálně argumentuje. Mou mezí je zákonná úprava o jejímž vývoji lze také diskutovat, nicméně legitimními prostředky v souladu s právní úpravou. Akcentování práv a bagatelizování a&#160relativizování povinností je typickým znakem adolescence, ale již dlouho se ptám, jestli se v oblasti marihuany nesnažíme být v ČR rebely za každou cenu. Komické mi připadá zejména to, že alternativní média uplatňují mainstreemovou a populistickou filosofii, která se již dlouho neodráží v&#160realitě všedního dne, ani v legislativní, ani v aplikační trestně-právní praxi.

Revolta bez racia a útlaku na vlně, je jako revoluce pod duchnou.

plk. Mgr. Jakub Frydrych, ředitel NPC SKPV PČR
Myslíte si, že Národní protidrogová centrála odhalí díky občanům komerční pěstírny marihuany? Hlasujte v anketě.Další sloupky a články Jiřího X. Doležala najdete v jeho rubrice
Z ÚHLU POHLEDU PLACATÉ ŽELVY (Reflex.cz)