nahoru

Brouk nad zlato

Jiří X. Doležal28. července 2008 • 10:09
Brouk nad zlato

Ochrana přírody se stala natolik módní záležitostí, že zvláště rozvojové státy občas prostě musí vykazovat nějakou činnost. Nejinak je tomu v případě našich entomologů zatčených v Indii za chytání brouků Pytlíků.


Hmyz má výrazně jinou rozmnožovací strategii než lidé. Zatímco člověk produkuje malé množství potomků, o které se stará až do jejich pozdního věku, hmyz naopak klade velké množství vajíček, o které nijak nepečuje – jen je naklade do prostředí vhodného pro larvy, co se z něj vylíhnou. Třeba do tlejícího pařezu.
Individuální odchyt několika jedinců libovolného hmyzího druhu nemůže natropit žádnou závažnou škodu ekosystému, neboť vzhledem k jejich strategii přežití – je jich hodně – brouky vychytat nelze. Zato lze poměrně snadno za jejich chytání vychytat cizince, kteří jsou samozřejmě nápadní, když je loví. Proto byli za pouhé chytání brouků na světlo zatčeni naši entomologové. Nechytali v národním parku, jen ve vsi na světlo lákali hmyz, až přilákali ochranáře.
Co skutečně může populaci brouků ohrozit, je likvidace biotopů, ve kterých probíhají choulostivější fáze jejich životního cyklu, to jest především těch míst, kde žijí larvy. Permanentní sběr dřeva v lesích kolem rezervace, a často i na jejím území. To provádějí místní lidé, a indičtí (a nejen indičtí, v každé rozvojové zemi to platí stejně) ochranáři tomu nejsou schopni účinně bránit.
Proto se ochrana přírody vykazuje v de facto vykonstruovaných procesech se zahraničními entomology, ale její skutečné ničení se v tichosti přehlíží.Čeští entomologové v Indii ... (Aktualne.cz)

Entomologové zadržení v Indii ... (iDnes.cz)