nahoru

Netahejte do umírání doktory!

Jiří X. Doležal21. července 2008 • 11:35
Netahejte do umírání doktory!

K diskusi o návrhu zákona o euthanasii významnou měrou přispěl ve zpravodajství TV NOVA předseda kardiocentra IKEM MUDr. Jan Pirk. Mluvil - při vší úctě k jeho lékařskému umu - opravdu hloupě.

Sdělil veřejnosti, že když se mluví o euthanasii a možná se bude po přijetí nového zákona zavádět, tak že do ní nemají tahat lékaře. Že přísahali na něco jiného. To je pravda, když ale přísahali na život, proč si jejich profese monopolizovala právo na jedy?

Senátorka Václava Domšová za SNK ED oficiálně předložila zákon "o důstojné smrti". O umírání za lékařské asistence. Návrh, který by pomohl umírání navrátit lidský rozměr a důstojnost, kterou mu často nemilosrdná příroda — ano, i nemoc je příroda — upírá. Lékaři však začali ústy doktora Pirka protestovat, že oni tu přece nejsou kvůli smrti, ale kvůli životu. Staletí trvajícím tlakem jejich cechu se však staly látky umožňující rychlé a bezbolestné ukončení života zcela nedostupnými nejen široké veřejnosti, ale i těm, kteří by i dle mého názoru byli vhodnějšími průvodci pro odchod ze života než lékaři. Totiž psychologům a kněžím.

Doktor Pirk má možná oprávněné námitky proti tomu, aby lékař někoho zabíjel. Neříká však ani v nejmenším, jak by měl po uzákonění euthanasie zástupce k této činnosti vhodnější profese — duchovní nebo psycholog — onoho trpícícho a nevyléčitelně nemocného pacienta usmrtit. Zadusit polštářem na nemocničním lůžku? Všechny účinnější a humánnější nástroje na umírání si monopolizoval lékařský cech. A pro euthanasii je jedu nezbytně třeba. Takže tuto činnost buď budou muset páni doktoři třeba se zaťatými zuby, jako dělají interrupce (tu je lékař oprávněn z důvodů svého svědomí odmítnout provést), vykonávat, anebo se budou muset vzdát monopolu na jedy.