nahoru

Buřtová výjimka

Jiří X. Doležal1. června 2008 • 23:22
Buřtová výjimka

Světe český, jásej a plesej! Chorvati rozhodli se ve své neskonalé moudrosti posečkati s vyhlášením své hnusné a protekcionářské potravinové politiky a udělali takzvanou českou výjimku, totiž až do konce turistické sezóny dovolí českým turistům dovážet si paštiku.


Pohybuji se po Praze léta pěšky, často po jejím nejturističtějším centru – a nikdy jsem neviděl zahraniční turisty otevírat si na lavičkách konzervy, které si k snědku dovezli ze své domoviny. Nepohybuji se po místech, kde tábořívají čeští turisté, a tak jsem odkázán na zprávy z druhé ruky. A podle těch je – na rozdíl od Prahy – na místech, kde se rekreující se Češi vyskytují, otevírání plechovek běžným jevem. Dopouštějí se jej Češi a v omezené míře prý i turisté z bývalé NDR.
Skutečnost, že se chorvatská buřtová vyhláška stala v tuzemsku událostí číslo jedna, o které referovala všechna média, ukazuje, že vození si buřtů na dovolenou je náš celonárodní sport. Vždy, když slyším na skinheadských demonstracích „Nic než národ“, případně „Jsi Čech, tak si toho važ“, napadá mne, co mají lysolebí spoluobčané tím češstvím vlastně na mysli. Jak ukázalo celonárodní vzrušení kolem chorvatského nařízení, je podstatou češství nejspíše paštika v báglu.