nahoru

Otevřený dopis ředitelce ČIZPu

Jiří X. Doležal27. března 2008 • 00:30
Otevřený dopis ředitelce ČIZPu

Jak laskavý čtenář ví, v minulosti mne hrubě pomluvila v úředním dopise inspektorka ČIŽPu magistra Říhová - udělala ze mne jejich udavače. Nyní vyjela znovu - do té míry, že jsem sepsal otevřený dopis nově jmenované ředitelce ČIZPu ing. Evě Tylové.


Vážená paní ředitelko,
obracím se na Vás se stížností na další lži inspektorky ČIŽP magistry Říhové (referát druhové ochrany a CITES), které se začaly šířit mezi chovatelskou veřejností a které, jako už v minulosti, nejenže dezinformují veřejnost, ale také osobně napadají moji profesní pověst.
Paní magistra Říhová rozeslala špičkám české herpetologie dopis, ve kterém polemizuje se všeobecnou kritikou zákazu chovu určitých skupin zvířat navrhovaného ministerstvem životního prostředí. Paní magistra polemizuje s celou odbornou veřejností, je evidentně chytřejší než všichni dohromady, a ti, kterým dopis rozeslala, to jest špičky české herpetologie, jsou proti ní úplní idioti. Kdo? Například RNDr. Petr Kodym, Teraristická společnost Praha, Petr Velenský, kurátor ZOO Praha, doc. RNDr. Daniel Frynta, Dr., PhDr. Petr Fejk, ředitel ZOO Praha, Ing. Vladimír Jiroušek, Unie českých a slovenských zoologických zahrad či MVDr. Přemysl Rabas, ředitel Podkrušnohorského zooparku Chomutov. Závidím ČIŽPu, že má tak inteligentní pracovnici, jako je magistra Říhová! Je chytřejší než všichni! To ale není důvodem mé stížnosti.
Stěžuji si na to, že magistra Říhová lže. Napadá výrok doktora Kodyma: „Aplikace represí dokázala omezit nelegální dovoz chráněných živočichů na absolutní minimum.“ Magistra Říhová píše “Zajímalo by nás o jaké zdroje RNDr. Kodym opírá své tvrzení.“ To samé jako dr. Kodym tvrdím i já, který se dlouhodobě problematikou zabývám a monitoruji ji, a vycházím z informací zveřejňovaných samotným ČIŽPem na serveru cizp.cz v rubrice CITES news. Dopadení žádného významného pašeráka zvířat se v posledních letech prostě nekonala. Přesto magistra Říhová, která dle všeho vyrostla v kině, dále píše:
“Rádi bychom podotkli, že ani RNDr. Petr Kodym ani RNDr. Daniel Frynta či jejich instituce se nezabývají sledováním nelegálního obchodu a nedisponují informacemi k této problematice. Na základě jakých údajů, prací, výzkumů tvrdí, že nelegální obchod není, je neekonomický, ubývá či zaniká?“ Přitom údaje o záchytech jsou - jak píšu výše - plně veřejné a žádné záchyty neuvádějí. Má snad paní Říhová nějaké skryté zdroje či věštecké schopnosti, které dosud tajila veřejnosti? Dále magistra Říhová v dokumentu napsala výrok, který se hrubě dotýká mé pověsti:
“Případy řešené v trestním řízení ukazují, že v Čechách působí i profesionálové (v obchodu se zvířaty) a to i profesionálové obchodující nelegálně ve značně velkém rozsahu. Hlavní soudní líčení bývají ve většině případů veřejná, proto bychom doporučovali zástupcům chovatelské veřejnosti, aby některá z těchto líčení navštívili a např. z čtení a prezentace důkazů, která se u těchto líčení provádějí, si udělali skutečný obrázek o nelegálních aktivitách v ČR. Pokud je ČIŽP známo, tak na žádném z dosud proběhlých líčení nebyl nikdo z chovatelské veřejnosti přítomen.“
Paní magistra Říhová zřejmě zapomněla, že z chovatelů jsem seděl v soudní síni u causy pana Štěpána Volčíka já. Na rozdíl od ní, až do vyhlášení osvobozujícího rozsudku.
Dále v dopise výslovně uvádí: „K dialogu nepřispívají citace z kontroverzních, byť zřejmě s nadsázkou míněných článků J.X. Doležala o popravování dětí za držení jedné želvy.“ (VZTAHY 2020 - ZVÍŘATA, Reflex č. 5/2008) Magistra Říhová opět lže, popravování dětí za držení želvy se neodehrává v žádném z mých článků, ale v mé vědeckofantastické povídce. Je-li paní Říhová tak chytrá, jak vyplývá z její polemiky se VŠEMI vědci, chápe rozdíl mezi scifi povídkou a článkem? Anebo překrucuje skutečnost, aby mohla více škodit a pomlouvat mne dál?
Proto Vás žádám, abyste udělala lžím magistry Říhové přítrž a neprodleně ji odvolala z funkce. Není možné, aby státní úředník cílevědomě a chronicky lhal veřejnosti a pomlouval lidi.