nahoru

Stop diskriminaci mužů!

Jiří X. Doležal 8. ledna 2008 • 08:17

Je otřesné, jak bezuzdné diskriminaci jsou ještě v roce 2007 muži podrobováni, a s jakou samozřejmostí se na ně hledí jako na cosi, co nemá právo nejen na základní důstojnost existence, ale snad ani na život.

Je otřesné, jak bezuzdné diskriminaci jsou ještě v roce 2008 muži podrobováni a s jakou samozřejmostí se na ně hledí jako na cosi, co nemá právo nejen na základní důstojnost existence, ale snad ani na život.
Sexuální obtěžování muže ženou patří k mimořádně závažné formě diskriminace, která je mnohem závažnější než její protiklad, obtěžování ženy mužem. Všeobecně akceptovaná společenská konvence totiž jasně říká, co má dáma v podobném případě udělat, že může dotěrnému muži nafackovat, zavolat na něj strážníka nebo se dokonce dovolat pomoci u náhodných kolemjdoucích. Pro případ obtěžování muže ženou však společenská konvence neříká vůbec nic a nechává ubohou oběť, aby si poradila sama.
Tohle vše je všeobecně známo, a snad to stačí k tomu, aby se sexuální násilí na mužích chápalo jako alespoň tak zavrženíhodné jako sexuální násilí na ženách. Jak ukazuje přiložený obrázek, je tomu v realitě právě naopak. Zatímco práva žen jsou chráněna výslovnými zákazy, na práva mužů se zapomnělo a jejich sexuální obtěžování zůstává alespoň na serveru, ze kterého pochází screenshot, legální.