nahoru

Legalizace o kousek blíž

Jiří X. Doležal 20. prosince 2007 • 08:04

Členové vlády včera schválili nový trestní zákoník - teď jde norma do Parlamentu, kde poslanci rozhodnou o jeho další existenci. To, co v něm nalezneme, sice ani zdaleka není legalizací marihuany, ale právní stav, který by novela nastolila, je však přece jen lepší než ten současný.


Zatímco zákoník uvádí nejprve paragrafy, a pak komentáře, já to udělám přesně naopak. Nejprve komentář: V současnosti hrozí za držení většího množství marihuany - dejme tomu tří set gramů, které má doma pěstitel den po sklizni z jedné čtyřsetwattové pěstírny - až dva roky, nový trestní zákon za to ukládá až jeden rok.
Kdo dnes pěstuje konopí na marihuanu - opět v rozměru samozásobitele, to jest dejme tomu dvanáct nebo šestnáct rostlin - hrozí mu až pět let vězení, nový trestní zákon za to ukládá pouze půl roku vězení, a to jen tehdy, půjde-li o větší než malé množství rostlin.
Tedy - ne legalizace, ale minimálně posun žádoucím směrem. Kdo má rád řeč paragrafů, může si zde počíst v platných i navrhovaných "drogových" zákonech, udělal jsem výběr:
Má platit:
§ 252
Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu
(35) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává v množství větším než malém omamnou látku konopí a pryskyřici z konopí nebo psychotropní látku obsahující jakýkoli tetrahydrokanabinol, izomer nebo jeho stereochemickou variantu (THC), bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(zde vynechávám druhý odstavec, týkající se ostatních drog)
(37) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve větším rozsahu.
(38) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve značném rozsahu.

Nyní platí:
§ 187a
(1) Kdo bez povolení přechovává omamnou nebo psychotropní látku nebo jed v množství větším než malém, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu.

Má platit:
§ 253
Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku
(39) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém rostlinu konopí, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(40) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém houbu nebo jinou rostlinu než uvedenou v odstavci 1 obsahující omamnou nebo psychotropní látku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(41) Odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve větším rozsahu.
(42) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve značném rozsahu.

Nyní platí:
§ 187
(1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo ve větším rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než osmnáct let.
(3) Odnětím svobody na osm až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch,
b) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší patnácti let, nebo
c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt,
b) získá-li takovým činem prospěch velkého rozsahu, nebo
c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.Nejčtenější komentáře