nahoru

ČIŽP gorily nezajímají

Jiří X. Doležal3. srpna 2007 • 16:26
ČIŽP gorily nezajímají

Pokud Česká inspekce životního prostředí zjistí, že na internetu prodáváte byť jen jedinou želvu CITES A bez papírů, kterou jste třeba zdědili, udá vás policii. Pokud se pokusíte zabít pět goril, ČIŽPu se to netýká.


Atentát na gorily v pražské zoo byl dostatečně medializován, proto netřeba popisu. Zoo několik dní po atentátu nepodala trestní oznámení - causu zpracovávali její právníci. Ale věc byla v televizi i v novinách a není třeba zpochybňovat, že se o ní dozvěděl i na ČIŽP. Tak mne zajímalo, jestli i v této věci podali podnět policii. Atentát byl trestný hned dvakrát. Především jde o pokus o poškozování cizí věci podle § 257: „Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem škodu velkého rozsahu.“ Stejně tak je atentát trestný podle speciálního paragrafu na ochranu přírody - neoprávněné nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami (§ 181f): „Kdo v rozporu s právními předpisy usmrtí, zničí, zpracovává, doveze, vyveze, proveze, přechovává, nabízí, zprostředkuje, sobě nebo jinému opatří jedince zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář druhu kriticky ohroženého nebo druhu přímo ohroženého vyhubením, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.&#8220
Tak jsem zaslal magistře Awwadové, tiskové mluvčí ČIŽP, jednoduchý dotaz: Váš úřad opakovaně stíhal občany například pro dovoz byť jen jediné mušle CITES IIB. Zde došlo k pokusu o usmrcení pěti exemplářů CITES IA. Kdy a kde podal ČIŽP trestní oznámení či kontaktoval ve věci policii? „Trestní oznámení podávala, dle našich informací, Zoo Praha. Porušení Vámi citovaného paragrafu trestního zákona nepřísluší řešit ČIŽP, ale policii,“ sdělila mi tisková mluvčí ČIŽPu.
Tento ochranářský úřad vás předá policii, pokud budete například na webu inzerovat jediné neregistrované zvíře. Když se někdo pokusí zabít pět goril, ČIŽPu se to netýká.