nahoru

Zvířata v lidské péči

Jiří X. Doležal15. srpna 2007 • 10:39
Zvířata v lidské péči

Základní dokument, mezinárodní smlouva, kterým dnes chráníme biodiverzitu, se nazývá CITES, případně pak Washingtonská konvence. CITES je oficiálně používaná zkratka Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).


Účelem úmluvy CITES je regulace mezinárodního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin. CITES se vztahuje na živé organismy, ale také na jakékoli jejich části či výrobky z nich. Mohou to být výrobky z kožešin, kůží a kostí chráněných zvířat, sošky a řezby ze vzácných dřevin či slonoviny, výrobky tradiční asijské medicíny obsahující výtažky z chráněných živočichů či rostlin, gurmánské speciality aj. V současné době má úmluva CITES již 171 členských zemí, Česká republika je členskou zemí od 1. 1. 1993. Živé i mrtvé organismy jsou v rámci CITES oficiálně označovány termínem "exemplář".
To samo ukazuje, že chápání zvířete jako čehosi živého z CITES dávno vymizelo. Dohoda, na níž se počalo pracovat v šedesátých letech a která zahájila v letech sedmdesátých, měla omezit především vybíjení zvířat k průmyslovým účelům. To historicky splnila, dnes je to okrajový jev, a CITES paradoxně brání dovozu zvířat k chovatelským účelům ze zemí, kde jim dosud nezničila lidská expanze původní biotopy. Tak se brání vytváření zásobních populací v lidské péči, které by poté, co původní biotopy zmizí pod rostoucími městy rozvojových zemí, udržely druh při životě.
Chytat zvířata k chovu v lidské péči je nesprávné v přírodních rezervacích, všude jinde v takzvané „divoké přírodě“ rozvojových zemí lze takový odchyt považovat spíše za záchranu zvířete před sežráním nebo ubitím při klučení lesa. Přesto CITES vytváří tři seznamy (I., II. a III. a Evropská unie další čtyři ještě přísnější seznamy A, B , C a D) zvířat, se kterými se nesmí obchodovat a které je de facto až na výjimky zakázáno odebírat z přírody.
Jak říká televizní reklama, chcete důkaz, že chov v lidské péči chráni biodiverzitu? Případně, jak říká etika sloupku, chcete pointu?
Jenom v plzeňské zoo se jenom za červen narodili jenom z mých oblíbených plazů želva ostruhatá (Geochelone sulcata, CITES IIB) a varan timorský (Varanus timorensis, CITES IIB).