nahoru

Hmotná podstata blbosti

Jiří X. Doležal 12. března 2007 • 00:42

Lidská blbost je nejčastěji pozorovatelnou vlastností mezilidské sociální komunikace a interakce. Zamysleli jste se někdy nad tím, má-li demence nějaký hmotný nosič?


Blbost, podobně jako třeba světlo, může těžko existovat nezávisle na hmotě. Vzhledem k tomu, že demence se projevuje především v průběhu komunikace, a při vědeckých pokusech je zvykem mlčet, nezaznamenali fyzikové při svých experimentech žádnou elementární částici, která by byla hmotným nosičem blbosti.
Zvážíme-li však intenzitu jevu a frekvenci, se kterou se projevuje ve společnosti a každodenním životě, můžeme se jen těžko smířit s myšlenkou, že demence popírá základní fyzikální zákonitosti a je nemateriální. Tak jako foton, nemá její nosič asi žádnou hmotnost - ale světlo přesto svítí a blbost kvete. Proto je zcela na místě začít se zamýšlet nad existencí hypoteticky předpokládané elementární částice - dementionu - který samovolně vzniká v průběhu komunikace či interakce náležitě intelektuálně vybavených jedinců (idiotů). Dementiony zase po ukončení komunikace zanikají, ale v jejím průběhu vytvářejí v prostoru s největší pravděpodobností fyzikálně měřitelné (pouze dosud nezkoumané) dementionové pole. Intenzita pole ale bude nejspíše subjektivně různě vnímatelná.
K jeho intenzitě proto, že dosud nebylo náležitě zkoumáno, nelze nic bližšího dotat - jen to, že nejpravděpodobnější zákonitost, která intenzitu dementionového pole určuje, lze vyjádřit níže uvedeným vzorcem:


IDP = (((K! + N!) x MSI!)/THC) x U


IDP - intenzita dementionového pole v místnosti
K! - faktoriál počtu přítomných kolegů v místnosti
N! - faktoriál počtu přítomných nadřízených v místnosti
MSI! - faktoriál míry spontánní iniciativy v místnosti
THC - hladina THC v krvi pozorovatele (možno nahradit hladinou alkoholu)
U - počet přítomných úředníků v místnosti