nahoru

Chřástal volá o pomoc!

Jiří X. Doležal 19. října 2006 • 23:39

Stejně jako v řadě jiných humanitárních krizí, i nyní Reflex burcuje na poplach. Je zle! Chřástal v nouzi! Populace tohoto divného ptáka, která by měla být chráněna před decibely soundsystémů Czechteku, je znovu v ohrožení!


V Doupovských horách, kde Czechtek vážně ohrozil chřástala polního, skřivana lučního a v neposlední řadě ťuhýka, se odehrává cosi hrozivého! Neohrožený válečník, mimořádně husté cvičení naší armády, ohrožuje chřástala více něž soundsystémy. V akci je na ploše několik kilometrů čtverečních asi čtyři a půl tisíce vojáků, z nichž jeden každý může podobně jako technař chřástala zašlápnout. Jedenáct set kusů bojové techniky jej může přejet, může být zahrabán při vyhrabávání palebných postavení, zastřelen při útočné operaci, rozbombardován těžkým dělostřelectvem či dokonce vcucnut motorem prolétajícího bojového letounu!
Při konání Czechteku byly oprávněné zájmy ťuhýků zastupovány drobným ochranářem z Českého svazu ochránců přírody panem Petrem Stýblem, který poslouchá folk. Kde je tento čacký obhájce práv ptactva nyní? Zdálo by se, že se na chřástala vychřástal, neověřené informace však ukazují, že po Czechteku nejdříve po obhlídce hnízdišt ťulpase jarního na místě konání párty těsně po jejím ukončení uklouzl po kouli a zlomil si kytaru. Po této životní prohře v náhlém afektu napadl technaře, kteří uklízeli odpad, ti jej zbili dredy do bezvědomí, naložili do kontejneru na tříděný odpad do oddílu NO (nebezpečné odpady) a následně zpopelnili v toxické spalovně, poháněné elektřinou z jaderné elektrárny. Proto, že ČSOP nebyl tuto významnou ztrátu schopen uspokojivě nahradit, dnes zájmy chřástalů zůstávají stranou pozornosti.
Proto prosím všechny, kterým není lhostejný osud ťuhýků, aby do kanceláře Ústřední výkonné rady ČSOP na mail csop@ecn.cz zaslali následující dopis:
Hlavička: CHRAŇTE PTACTVO, ZAKAŽTE ARMÁDU!!!

Vážení,
žádám vaši organizaci, aby udala v evropských institucích Armádu ČR pro rušení klidu ptactva a navrhla, podobně jako v případě Czechteku, její zákaz. Pokud jsou informace o smrti vašeho člena pana Petra Stýbla, který se angažoval ve věci zákazu Czechteku, mylné, prosím, zajistěte, aby nyní podobné udání na Armádu ČR podal právě on. Vždyť AOPK ve svém odborném vyjádření píše: “Na přímo dotčeném území byl zjištěn výskyt následujících zvláště chráněných a ohrožených druhů živočichů podle zákona 114/1992 Sb.:

* strnad luční – kriticky ohrožený
* chřástal polní – silně ohrožený
* pěnice vlašská – silně ohrožený
* bramborníček černohlavý – ohrožený
* ťuhýk obecný – ohrožený
* ještěrka obecná – silně ohrožený …”¨