nahoru

Prášečky na hlavišku pro Danouška Landů!

Jiří X. Doležal 11. listopadu 2005 • 10:24

Konečně se náš národ dočkal okamžiku, na který všichni toužebně po léta čekali! zaplať Bůh, Daniel Landa konečně odpustil Václavu Havlovi!


V T-Mobile Aréně ve svém pořadu Bouře 2005 zpěvák Daniel Landa úspěšně navázal na svá kázání započatá na Vyšehradě, kde si s plukovníkem Komorousem založili Řád s gramatickou chybou - Ordo Lumen Tepli. Jsem rád, že Jeho Opatstvo věnovalo v Aréně ve svém kázání pozornost i mé maličkosti. Cituji doslova:
Teď mám jednu informaci, ne úplně pro všechny…pro část lidí, co na to čekají. Odkrýváme první Tajemství společenství Lumen Templi. Jsme hraví, chystáme dlouho v tajnosti projekt. Jedná s o hru s názvem Tajemství Zlatého Draka. Je to smrtelně vážná věc, víc se dozvíte v budoucnu. Hledání souvislostí, skládání střípků, trpělivost, to tvoří už nejnižší level téhle hry. Od nás nečekejte zatím žádné konkrétní informace, hlavně v tisku ne. Jenom pro zajímavost bych chtěl říct, že se k nám připojil i Jiří X. Doležal. Protože tahle hra není nepodobná Pánu prstenů, tak Jiří X. se k nám připojil s tím, že se naprosto identifikoval s rolí Gluma: „Pánííššek napíšše hezký článešek o ošklivých lumenkách.“ Takže Srdečně zdravíme Jiřího a pokračuj, musíme mít všechny postaviššky ke hře Zlatý Drak kompletní.
Četl jsem dál a dostal o náš národní symbol inteligence a rasové snášenlivosti opravdový strach. Takový, že jsem se odhodlal k osobnímu dopisu. Zde je:

Milý Danoušku! Dočetl jsem se, že sis všiml mé podoby s Glumem, můj milášku! Potěšils mne. Jiné Tvé výroky v T-Mobile Aréně však svědčí o tom, že by si měl Daneček zajít na psychinešššku. Došššštal by od pana doktora prášečky a hned by to viděl trošššíínešššku jinak než dnes. Protože prohlásit níže uvedené může jen úplný blbešek. Cituji Tě, blanický Řitíři:

"Pane Havle, myslím, že se to k Vám určitě dostane, já bych chtěl, abyste věděl, že se na Vás nezlobím, že Vám odpouštím, přestože tenhle jedovatý plivanec, ač je to veliká křivda, která ublížila mnoha lidem… "

Kdož jsou Boží bojovníci? Většinou duševně nemocní lidé...

Skutečně jsi už panu Havlovi odpustil? A cítíš se jako na tom obrázku, Dane? A jak dlouho to trvá? Anebo jsi v té Aréně jenom plácal nesmysly, protože jsi byl zkouřenej jak veverka Huli?

Vlasti zdar! Nic než nádor! Tvůj Glum