nahoru

Zachraňte plukovníka Komorouse aneb ETICKÝ KODEX POLICIE ČR

Jiří X. Doležal 14. července 2005 • 03:16

Příslušníci Policie České republiky, vědomi si svého poslání, spočívajícího ve službě veřejnosti, založeného na úctě a respektu k lidským právům, vyjadřují následující principy, jež chtějí sdílet a dodržovat. Závazkem Policie České republiky vůči společnosti je ... chovat se důstojně a důvěryhodně, jednat se všemi lidmi slušně, korektně a s porozuměním a respektovat jejich důstojnost.

Příslušníci Policie České republiky, vědomi si svého poslání, spočívajícího ve službě veřejnosti, založeného na úctě a respektu k lidským právům, vyjadřují následující principy, jež chtějí sdílet a dodržovat. Závazkem Policie České republiky vůči společnosti je ... chovat se důstojně a důvěryhodně, jednat se všemi lidmi slušně, korektně a s porozuměním a respektovat jejich důstojnost.
Plukovník Jiří Komorous zde však nepozorovaně vytváří cosi více než podivného a zjevně PROTI výše psanému. Z jeho posledních aktivit a výroků:


a především samozřejmě:


Kdybych nebyl psycholog, musel bych na plukovníka Komorouse podat nejméně občanskoprávní žalobu (za ty jeho „slinty“) a podnět Inspekci ministra vnitra za nehorázný cenzorní útok vedený z funkce šéfa NPDC. Jestli mě nemá rád, je to jeho věc, ale zneužívat k tomu své postavení plukovníka policie ČR a šéfa Národní protidrogové centrály? A zásadně omezovat svobodu tisku – přerušit komunikaci s konkrétním listem proto, že pro list píše novinář, kterého nemá rád? A oznamovat to nejen z titulu své funkce, ale způsobem mírně řečeno vulgárním, adekvátním restauraci 7. cenové skupiny nebo odlehlé kolumbijské provincii? To je v demokratické společnosti možné, když tak činí nějakej jouda, ne plukovník policie ve službě. Přesto se podobných nehorázností plukovník Komorous dopouští v poslední době opakovaně, nejen na mou adresu, a proto se na někj díky svému vzdělání nemohu zlobit.
V půlce května letošního roku dr. Komorous rozesílá PROHLÁŠENÍ ŘEDITELE Národní protidrogové centrály Policie České republiky: OTEVŘENÝ DOPIS REDAKTORŮM magazínu TÝDEN p. FENDRYCHOVI, MF DNES p. ŠÍDLOVI a RESPEKTU p. SPURNÉMU. Píše v něm:Jsem vystaven nebývalému tlaku zločineckého prostředí a jiných osob, jež mne má zastrašiti, skandalizovat a eliminovat mé protidrogové aktivity nejen jako ředitele NPC, ale i jako občana ČR. Kromě pěti informací od počátku roku 2005 ze zločineckého prostředí o mém zavraždění, (Typický chybný výkon - chudák pan plukovník si možná v hloubi myslí, že ho letos - a to máme teprve červenec - už pětkrát zabili. Má naštěstí 7 životů, pozn. aut.) nebývalé intenzity skandalizujících anonymů, se do eliminačních snah zapojili i redaktoři magazínu TÝDEN - p. Fendrych, MF DNES - p. Šídlo a týdeníku RESPEKT - p.Spurný. „KDO ZLU NEBRÁNÍ, DOBRU ŠKODÍ“, končí list „plk. JUDr. Jiří KOMOROUS v. r., ředitel útvaru" Už předtím, 16. března 2005, si Jiří Komorous stýskal LN: „Zastrašují mě drogové gangy!“ Na mobilní telefon mu přišly výhrůžné textové zprávy...
Mně jich chodí tak patnáct týdně. Nejsem chráněn hradbou bodyguardů, neprosedím celý den v kanceláři ve vile s ozbrojenou ochrankou, nejsem vysoký policejní důstojník ani kulrturista jako on, a taky se z těch SMS nepo.... To prostě k mé i vaší práci patří, pane plukovníku, běžte do kanceláře na cizineckou razítkovat, pokud nejste na svou funkci dost srdnatý!
Na jaře letošního roku pak v rozhovoru pro MF Plus JUDr. Komorous říkal na mou adresu nadávky, které by mě nepřekvapily od kanálpucra, policejní plukovníci by přece jen své osobní averze ke konkrétním novinářům měli do tisku projevovat kulantněji než slovy „je vyhulenej, blbne a magoří“.

Alarmující je, že už před pěti lety si pan plukovník myslel, že v ČR ovládá drogovou politiku jakási „Liberalizační lobby“, kterou si vyfantazíroval, a kterou podle něho financuje drogová mafie. Tyto paranoidní postoje (nikdy k existenci oné organizované zločinecké skupiny nepřinesl jediný důkaz a nikdo o ni nikdy neslyšel) jsou dodnes na webu ministerstva vnitra. Cituji:
ARGUMENTY aneb NE DROGOVÉ LIBERALIZAČNÍ LOBBY V ČR - JUDr. Jiří KOMOROUS (POLICISTA 2/2000 - měsíčník Ministerstva vnitra)
Celá 90.léta a zejména v posledním období se neustále silně a aktivně projevuje v České republice skupina "odborníků" na drogovou problematiku, která se snaží různými způsoby, zejména pak prostřednictvím médií prohloubit některé velice nebezpečné liberalizační tendence v dané oblasti řešení drogového problému v ČR. Národní protidrogová centrála se domnívá, že tyto velice nebezpečné tendence mají zcela pragmatické a finanční pozadí, a protože řada argumentů liberalizační lobby (dále LL) by v případě uskutečnění měla pro ČR katastrofické důsledky. Proto komorous chtěl: Maximálně omezit mediální působení LL např. vhodnou daňovou a licenční politikou orgánů státní správy s důsledným využitím i stávajících platných právních norem. (plné znění)
Proto se nemohu na pana plukovníka zlobit, a jen prosím čtenáře – můžete mu prosím, znáte-li, doporučit nějaký účinný postup, jak se podivného vidění a chápání světa, ke kterému dospěl, zase zbavit? Kontakt naleznete na webu NPDC.
Prostě: Zachraňte plukovníka Komorouse! A taky velryby.