nahoru

dj Gross je i mým premiérem!!!!

Jiří X. Doležal 23. září 2004 • 11:30

Poté, co do premiérského křesla usedl Stanislav Gross, obával jsem se, že s jeho osobou ztratí jak křeslo, tak republika vážnost, že není dostatečně osobnostně vyzrálý na to, aby byl šéfmanažerem země. Zdál se příliš mlád, nedostatečně vzdělán a přespříliš politikem - profesionálem, ne osobností, co vstupuje do politiky v podstatě nerada, v zájmu a na výzvu národa.


Jak se nyní ukazuje, je tato profesionálnost premiéra Grosse spíše výhodou než handicapem.

Foto


Po celém českém Internetu se šušká, že fotografie (na http://www.tekway.cz/user_pic/9/2.190.jpg ) byla pořízena po jednání premiéra s aktivistou Pencem a jeho kozami ve věci konání CzechTekku05, ale informace není ověřená. I kdyby byla nafotografována jinde, nelze než premiérovi přiznat, že skutečně umí oslovit voliče všech věkových skupin.