nahoru

Bude Slovensko asijskou zemí?

Jiří X. Doležal 12. února 2004 • 09:32

Včerejší slovenský list Národná obroda píše: "Ministerstvo spravodlivosti pripravuje a v krátkom case predloží do legislatívneho procesu nový Trestný zákon. V dôvodovej správe sa okrem iného stanovuje ako jeden z cielov dekriminalizácia trestných cinov s nižším stupnom spolocenskej nebezpecnosti. Nadácia otvorenej spolocnosti - Open Society Foundation a Inštitút pre dobre spravovanú spolocnost (SGI) upozornujú, že v niektorých prípadoch môže byt najnižšia sadzba za prechovávanie malého množstva marihuany tri roky nepodmienecne."

Plný text (#)
Inu - na Slovensku přiznává ve výzkumech zkušenost s nějakou ilegální drogou (naštěstí většinou hulením) asi třicet pět procent mladých lidí. Podle mých slovenských přátel i podle Slováků, kteří se na mě sem tam obracejí, když jim chtějí slovenské úřady dát za dva špeky dva roky, je to poněkud jinak (alespoň mezi středoškolskou mládeží): Neformálně nepřiznávají, ale chlubí se zkušeností s marihuanou VŠICHNI, reálně pak má zkušenost asi padesát procent. Tedy - současná přísná slovenská represe nijak radikálně nesnižuje počet konzumentů. Kouřit marihuanu je však „in“, je to disidentství, příslušnost k „nové kultuře“, „nové generaci“. Ročně je kvůli trávě reálně poškozeno, odsouzeno většinou k podmíněným trestům, téměř tisíc mladých lidí.
Českou republiku (s tím, že se zde úřady k marihuaně chovají zcela racionálně) chválí ve výročních zprávách za situaci s drogami celá EU i s přilehlými koloniemi. Na tuzemské scéně si však ještě občas někdo fňukne, že zde má příliš mnoho (šedesát procent nejméně) mladých lidí zkušenost s hulením. Tito fňukalové nevědí, že u nás, na rozdíl od Slovenska, už díky tomu tráva není žádnou módou, že spousta mladých nehulí jaksi programově, stejně jako jiní programově nechlastají, že šestnácti a osmnáctiletí u nás mají k marihuaně naprosto stejný přístup jako k alkoholu. Není pro ně generační vzpourou, ale - stejně jako alkohol - pouhou dobře dělající nezdravou neřestí.
K tomuto racionálnímu postoji naši mladou generaci vychovala racionální protidrogová politika, a na začátku odborníci - Ivan Douda, Jiří Presl, Pavel Bém a Tomáš Zábranský. Racionální postoj je z preventivistického hlediska nejlepší, nejúčinnější a nejstabilnější. V drogových číslech nejsme díky výše jmenovaným “už v Evropě“, ale jsme na tom lépe než mnohem bohatší západní země EU.
Kam vede Slovensko jeho středověká represe, říká velmi výstižně v diskusi k článku z Národnej obrody čtenář: Skúste si ten návrh precítat! Nie tri ale až pät, a to aj za jedinú cigaretu... Nebudeme Hong Kongom Európy, ale Singapurom...