nahoru

Jak se dělá GABA

Jiří X. Doležal 2. dubna 2005 • 00:41

Díky laskavému čtenáři, který poslal email (taneční drogy mne nikdy moc nebraly) jsem zjistil, že D.E.A. se svými fotoseriály z továren na skunk ve věci propagace drog a šíření návodů k jejich výrobě je trapným břídilem proti českému ministerstvu vnitra.

Cituji z jeho serveru:
GHB Jedná se o nový druh drogy zneužívané v regionu Ostava. Jako výchozí surovina k výrobě drogy se užívají různé druhy čistidel, které obsahují látku Gama Butyro Lakton. Z těchto čistidel za pomoci hydroxidu sodného během 20 minut chemické reakce, uskutečnitelné i v domácích podmínkách, dochází k přeměně GBL na GHB. Nejčastěji užívané čistidlo v současné době je výrobek GRAFITY CLEANER, který vyrábí Severochema a který obsahuje asi 92 % GBL. Z 1 litru GBL lze vyrobit GHB v ceně 20 000 Kč. Výsledná GHB je asi 30x silnější než dosud dovážená GHB ze zahraničí.
Konec citovaného návodu, více najdete na http://www.mvcr.cz/policie/npdc/r2002.html#8. Zbývá jen jít nakoupit do drogerie a začít vařit.
Ministerstvo vnitra tento návod veřejně přístupnou počítačovou sítí zpřístupňuje (to jest - má to na webu), přestože v naší zemi platí, že „kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, a spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.“
Kdy ten paragraf parlament proboha zruší?