nahoru

Mareš, nebo paedocidium!!!!

Jiří X. Doležal 26. června 2003 • 10:01

Soudce Nejvyššího soudu Pavel Šámal, vedoucí týmu, který připravuje nový „drogový“ zákoník, sdělil včera Právu návrh znění novely. Zde je: 1/ Kdo bez povolení přechovává omamnou nebo psychotropní látku nebo jed v množství větším než malém, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, propadnutím věci nebo zákazem činnosti.

Soudce Nejvyššího soudu Pavel Šámal, vedoucí týmu, který připravuje nový „drogový“ zákoník, sdělil včera Právu návrh znění novely. Zde je:
1/ Kdo bez povolení přechovává omamnou nebo psychotropní látku nebo jed v množství větším než malém, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, propadnutím věci nebo zákazem činnosti.
2/ Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu.
3/ Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve značném rozsahu.
Pro srovnání: Současný „Severův“ paragraf, který měl být novelizován (neboť, jak ukázala Analýza dopadů novelizace drogové legislativy P.A.D., nevedl k ničemu dobrému) zní takto: § 187:
1/ Kdo bez povolení přechovává omamnou nebo psychotropní látku nebo jed v množství větším než malém, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
Laskavý čtenář jistě zaznamenal, že takzvaná „novelizace“ znamená de facto opsání a zpřísnění, zato nijak nedělí drogy podle rizika... To, co bylo vládou stanoveno úkolem, to, co bylo cílem celé novelizace.
Ministerstva evidentně nehodlají do návrhu novely to, čemu se začíná říkat „Marešův návrh“, zapracovat. Pokud se nepodaří do zákona toleranci k marihuaně prosadit ve vládě, bude pokračovat současný nesmyslný legislativní stav, kdy je to sice zločin, ale všichni mladí hulí. Stav, který umožňuje kdykoliv odstartovat peadocidium. Kterýkoliv mladý gymnazista (většina občas hulí) dnes může mít problém s policií jako za našeho mládí máničky...