nahoru

Vyjádření Jiřího X. Doležala k Million Marihuana March

Jiří X. Doležal2. května 2002 • 20:26

Dnes, ve čtvrtek 2.5. v odpoledních hodinách, jsem se zúčastnil jednání pořadatelů Million Marihuana March, plánovaného na sobotu 4. 5., a obvodního ředitelství Policie ČR pro Prahu 7. Schůzky jsem se účastnil, neboť v průběhu akce pořadatelé hodlali shromažďovat podpisy pod petici proti cenzuře, kterou jsem inicioval.V průběhu schůzky vyšlo najevo, že letošní ročník Million Marihuana March jeho pořadatelé naprosto nezvládli připravit, celou akci naplánovali, aniž by předem zajistili potřebná povolení a nejsou schopni zajistit ani adekvátní pořadatelskou službu, udržující na demonstraci klid.

Dále vyšlo najevo, že jeden z pořadatelů letošního Million Marihuana March hodlá celou akci využít jako součást své předvolební kampaně, neboť kandiduje do Parlamentu.

Legalizace marihuany je klíčovým prvkem racionální drogové politiky a není možné tuto myšlenku spojovat se zcela diletantskými akcemi, u kterých hrozí velké riziko výtržností či porušení zákona. Stejně tak nepřijatelné je, aby demonstrace svolávaná k podpoře racionální drogové politiky byla skrytě využívána k politické kariéře pořadatelů.

Proto jsem se rozhodl k následujícím krokům:

1. Ruším svůj projev na Million Marihuana March, akce se nezúčastním a distancuji se od ní, neboť může následkem diletantské přípravy a individuálních politických ambicí pořadatelů v očích veřejnosti diskreditovat koncepci racionální drogové politiky.

2. Ze stejných důvodů nebudu ani já, ani časopis Reflex, jehož redakce petici signovala, na Million Marihuana March zřízovat místo pro sběr podpisů pod petici proti cenzuře. V případě, že na demonstraci bude kdokoliv podpisy shromažďovat, půjde o jeho individuální iniciativu.

Ověření: jxd@volny.cz
případně tel. 0602 68 70 14