nahoru

Pane doktore, pamatujte, jste lékař

JOSEF VOMÁČKA11. února 2009 • 15:19
Pane doktore, pamatujte, jste lékař

Asi bych nikdy dr. Rathovi nepsal dopis. Z mnoha důvodů si myslím, že to nemá cenu ...

Asi bych nikdy dr. Rathovi nepsal dopis. Z mnoha důvodů si myslím, že to nemá cenu. Ale dějí se věci, které by mne k tomu mohly donutit ...
České muzeum výtvarných umění je nuceno uvolnit své místo turistické a informační službě, opouští budovu uprostřed Prahy a stěhuje se za svými novými mimopražskými, byť velmi slušně vybavenými prostorami v Kutné Hoře. Zpráva o vystěhování sbírkotvorné galerie nadnárodního významu mě přiměla k sepsání krátkého konceptu.

Pane doktore,
i když jsme se takřka nikdo s Vaší lékařskou praxí nesetkali, nebo alespoň nebyla nikdy medializována a velebena, stal jste se známým jako halasně citovaný a shodou okolností výrazný politik. Pamatuji si Vaši tvář v době, kdy jste se odněkud vynořil; tenkrát napsal jeden známý publicista starší generace v komentáři v denním tisku … David Rath, krásný jako anděl smrti … Zasmál jsem se a pustil tuto frázičku z hlavy. Dnes si však myslím, že na ní alespoň něco je.
Neumím posoudit celou řadu Vašich rozhodnutí, jsou nejen blesková, ale hlavně se odehrávají v oblastech, kterým rozumím jen jako laik. Zdá se mi sice, že rychlost, s jakou své příkazy necháváte realizovat, je poněkud závratná, a ze zkušenosti vím, že není vždy matkou moudrosti, ale to není obsahem mého fiktivního konceptu.
Jde mi o zjevnou chybu. Vaše rozhodnutí korunující úsilí předchozího hejtmana Bendla ve věci sídla a vedení Českého muzea výtvarných umění je zarážející. Zavání sabotáží, jež připomíná politické klima padesátých let či některé normalizační jevy počátkem let sedmdesátých.
Vytvořit a řídit vědeckou instituci tak, aby náležitě a smysluplně fungovala, je těžké a trvá to velmi dlouho, u muzeí a sbírkotvorných galerií někdy i mnoho desítek let. V potaz zde přichází celá řada veličin, z nichž některé nemusí být vždy přímo ovlivnitelné – místo, kde projekt realizuji, peníze, které mám k dispozici, či tým spolupracovníků, jež musím postupně vychovat. Neopominutelná je i politická situace v zemi a městě, kde se takovýto pokus odehrává, návaznost na celou hladinu kulturního vývoje v Evropě a také vztahy budované s předními světovými organizacemi podobného typu. Funguje, či nefunguje zde celé umělecko-ekonomické podhoubí – galerie tohoto typu musí výtvarná díla také kupovat či prodávat, musí spoluvytvářet předchozími lety dodnes pošramocené kulturní klima země. Významnou roli hrají vybudované mediální a informační kanály, určené jak pro zviditelňování vlastní práce, tak pro propojení s dalšími badatelskými a vědeckými centry v oboru. Instituce si musí budovat dobré jméno na základě pozoruhodných výsledků.
České muzeum výtvarných umění, které mimo jiné spravuje rozsáhlé a kvalitní sbírky, nemá v posledních letech štěstí. Maloměstské pražské a české prostředí sílu dalšího velkého hráče v oboru snáší s nelibostí a nedůvěrou. Zatímco v okolních hlavních městech umění (ve Vídni, Berlíně, Mnichově …) jsou nové galerie a muzea budovány za kombinované podpory velkých subjektů, měst i států, u nás je proces zcela opačný. A na příběhu tohoto muzea přímo doložitelný. Úbytek vhodně položených výstavních prostor začal ztrátou domu U černé Matky boží a ořezáváním výstavních prostor v Husově ulici. Středočeský kraj asi zapomíná, že jeho nejlepší vizitkou může být spíše dobře umístěná a fungující instituce typu Českého muzea výtvarných umění než sebelepší informační středisko, informující o lákadlech lokálního charakteru. Navíc, použijeme-li jeho vlastní středočeskou rétoriku, hlavním městem kraje je Praha, nikoliv Kutná Hora, Kladno nebo Dolní Jirčany.
Pane doktore, nebylo to dobré rozhodnutí. V naší zemi, ač vůči umění nijak zvlášť vstřícné, se ještě podobné doposud neodehrálo. Tento koncept dopisu není rozborem, je jen připomínkou složitosti prostoru, ve kterém se pohybujete. Nevíme, opakuji, nic moc o Vašich lékařských úspěších, zde jste ale řízl vedle. Ještě je možno, podle mého, něco zachránit. Ale pozor, pacient ošklivě krvácí.

Váš Josef VomáčkaDalší články z rubriky JINÉ MĚSTO naleznete ZDE


Související články:

Petr Volf: TURISTÉ MÍSTO UMĚNÍ (Reflex č. 7/2009)
České muzeum výtvarných umění v pražské Husově ulici vyklízí kvůli centru nabídek golfových hřišť, cyklostezek a farem lukrativní domy ... Právě poloha výstavního prostoru v nejtěsnější blízkosti takzvané Královské cesty je s největší pravděpodobností příčinou jeho nesnází ...
České muzeum výtvarného umění (www.cmvu.cz)

JOSEF VOMÁČKA