nahoru

Proč se tutlá zpráva UNESCO?

Olga Myslivečková30. června 2008 • 02:02
Proč se tutlá zpráva UNESCO?

Zjara – po návštěvě šéfa Centra pro světové dědictví UNESCO Francesca Bandarina v Praze – jsem napsala, že jsem zvědavá na oficiální stanovisko Centra, zda si Praha zaslouží místo na seznamu světového kulturního dědictví, či nikoli. Pražský magistrát je měl obdržet na přelomu dubna a května.

Zjara – po návštěvě šéfa Centra pro světové dědictví UNESCO Francesca Bandarina v Praze – jsem napsala (KONTROLOŘI Z UNESCO, Reflex online, 27. 3. 2008), že jsem zvědavá na oficiální stanovisko Centra, zda si Praha zaslouží místo na seznamu světového kulturního dědictví, či nikoli. Pražský magistrát je měl obdržet na přelomu dubna a května.
Neobdržel. Média, často právem nedůvěřivá, začala okamžitě spekulovat, že představitelé města něco tají. A mlčí se obvykle o zprávách špatných.
Zaslala jsem tedy magistrátu oficiální dotaz, obratem mi odpověděl Rudolf Dobiáš z odboru public relations:
„… Oficiální stanovisko F. Bandarina bude Centrem světového dědictví prezentováno na zasedání Mezivládního výboru světového dědictví UNESCO, které proběhne v Quebeku ve dnech 2. 7.–11. 7. 2008. Po zasedání budou mít stanovisko všichni účastníci, není ovšem určeno veřejnosti do doby oficiálního potvrzení. Na zasedání Výboru bude rozhodováno více než 200 případů a všechna rozhodnutí jsou obvykle veřejnosti k dispozici na webových stránkách http://whc.unesco.org. Toto zveřejnění a následné zaslání České republice oficiální cestou je očekáváno začátkem září tohoto roku.“

Takže si musíme ještě počkat. Nanejvýš lze kritizovat byrokracii světové organizace. Magistrát tentokrát nic netutlá.

Olga Myslivečková