nahoru

Psychedelie staropražských Vánoc

Alena Ježková 6. prosince 2007 • 08:16

„Všichni se samozřejmě mohou těšit na atmosféru staročeských Vánoc,“ ubezpečil nedávno veřejnost předseda představenstva společnosti Taiko, která je letos už počtvrté provozovatelem Vánočních trhů na Staroměstském a Václavském náměstí. Nevím přesně, proč si pořadatelé komerčních akcí tak rádi berou do pusy pojem „staročeský“, případně „staropražský“. Snad kvůli pocitu nostalgie a zaprášeného romantického poklidu...

, který to slovo obecně vzbuzuje. Chystají si tím však zbytečnou past – protože jako vždycky ani letos toho na pražských Vánočních trzích mnoho „staročeského“ nenajdeme.


Skutečně staropražské vánoční trhy byly prostě úplně jiné: „Úvodem Vánoc byl trh na Staroměstském náměstí, který počínal koncem listopadu a končil po Vánocích. Byl to trh čistě sezónní, řekl bych lidový, se zbožím zcela levným pro dárky mikulášské a vánoční. Ten halas a tartas nelze si ani pomyslit. Představte si Staroměstské náměstí čili rynk před radnicí, kde tak do deseti metrů zabírala místo mříž tehdejší vojenské strážnice, vpravo v popředí vyčníval vysoký mariánský sloup a na rynku bouda vedle boudy se šikmou uličkou, tak od rohu radnice k Dlouhé třídě.“ (L. K. Žižka, Staropražské vzpomínky)„Na Staroměstském náměstí dýše idyla. Krámky s vánočními figurkami, sněhuláky, dráteníky, kominíky, pastuchy, špičatými Herodesy, samá to díla nejvyzrálejšího výtvarného umění, plná tvárné harmonie a ozářená přímo antickým klidem. (…) Vedle figurek jsou jesle s romantickými skalami, hliněnými ovečkami, skleněnou vodou, z bezu vytlačenými oblaky a překrásnými malbami.(…) Zde se hromadí ta zcela drobná i ta už šestáková mládež, dívá se, sní, rozmlouvá, kritizuje. (Jan Neruda: Vánoční trhy)„V přítmí sněživého zimního večera září náměstí množstvím malých světélek plátěných stánků a bud, kolem nichž se hemží na čerstvě napadlém sněhu množství starodávných lidiček. V pozadí ční v temnotách velebně přísné obrysy radniční věže.“ (Karel Hádek: Čtení o staré Praze)


Proč už jednou v klidu nepřiznat, že současné staroměstské trhy jsou prostě a jenom „vánoční“? A že jsou přesně takové, jaké si doba žádá? Nakonec trhy před sto, sto padesáti lety byly nutností, obvyklým způsobem prodeje, a ne atrakcí a zábavou, jako nyní.


Dnes se na vánoční trh vydáváme spíše za atmosférou. Jakou atmosféru očekáváme, to už je jiná věc; v kombinaci s proklamovaným „staročeským“ rázem zdejšího obchodování se však ve svých zážitcích občas dostaneme na hranici psychedelie. Alespoň mně se to stalo, jak dokládají fotografie. Tím si však rozhodně nedejte zkazit předvánoční náladu – ta se snad pořád ještě rodí jinde a jinak, než v obchoďácích a na tržištích. A nemusí být „staročeská“…
Alena Ježková