nahoru

Zelený Baull 138 / Zákazané drajvry, kontroverzní pravidlo

Andrej Halada 18. prosince 2007 • 08:44

Než si v roce 2008 postavíte v turnaji poprvé míček na týčko a chytnete do ruky drajvr, pořádně se podívejte, co držíte v ruce. Pokud náhodou držíte v ruce hůl, kterou najdete na „černé listině“, pak ji zase odložte a vemte do ruky jinou. Váš drajvr je totiž od roku 2008 „zakázaný“.

Než si v roce 2008 postavíte v turnaji poprvé míček na týčko a chytnete do ruky drajvr, pořádně se podívejte, co držíte v ruce. Pokud náhodou držíte v ruce hůl, kterou najdete na „černé listině“, pak ji zase odložte a vemte do ruky jinou. Váš drajvr je totiž od roku 2008 „zakázaný“.
Rozhodli tak společně USGA a R&A, které určují podobu golfových pravidel. A tato pravidla nyní říkají, že některé typy drajvrů mají příliš velkou pružicí schopnost svých hlav. A tudíž s nimi už není možné hrát. Na seznamu přitom není jen pár desítek typů drajvrů, ale jsou jich stovky a stále tam přibývají nové.
Co bude toto nové pravidlo v praxi znamenat? Pokud bude hrát hráč jakýkoli turnaj počínaje 1. lednem 2008 s nepovoleným drajvrem, měl by být diskvalifikován. Platí to nejen pro mistrovské soutěže, ale pro veškeré amatérské turnaje i nesoutěžní výsledky. Ano, čtete dobře: jakýkoli, byť nejobyčejnější HCP turnaj, jakákoli nesoutěžní hra na snížení hendikepu, kterou budete hrát se zakázaným drajvrem, bude porušením pravidel. A dokonce by takové hole neměly být používány ani při společenské hře, pokud má být vedena podle pravidel golfu.
Uvědomíte-li si plně význam výše vyřčeného, dojde vám, jaké komplikace toto nové pravidlo může přinést. Kolik je vůbec hráčů, kteří o něm vědí? Víte vy sami, zda máte doma zakázaný či povolený drajvr? A jak se má tuhle skutečnost dovědět člověk, který nemá přístup k internetu? Bude to někdo při turnajích kontrolovat? Mohou nastat i situace, kdy vám spoluhráč z flajtu během hry řekne: „Váš drajvr má nějaký zvláštní zvuk, nehrajete náhodou se zakázanou holí? Co kdybychom to po hře prověřili u rozhodčího...?“ Asi se vám za takové situace turnaj nebude dohrávat zrovna lehce.
I když si nemyslím, že bude docházet k všeobecnému „udávání“, rozhodně mohou vznikat docela dramatické a překvapivé situace. A je tu i další stránka věci, a tou jsou peníze. Nepodezírám sice USGA a R&A z toho, že by svým nařízením nějak záměrně podporovaly golfový byznys, ale de facto mnohé hráče nutí k tomu, aby si šli koupit nový drajvr. Hodně lidí si pomyslí: „Kvůli nějakému nařízení teď musím utratit několik tisíc a navíc musím svůj drajvr, který rozhodně ještě není na vyhození, vyměnit za jiný.“
Myslím, že hlavním problémem nového pravidla je fakt, že se bude týkat skutečně všech turnajů, které se na světě hrají. Pochopil bych, kdyby se něco takového týkalo vrcholových soutěží. Ti nejlepší hráči hrají stále delší rány, hřiště se musí prodlužovat, golf se stává monotónní podívanou ve stylu „narvi to“. A USGA a R&A chtějí tento trend přibrzdit. Ale má smysl něco takového zavádět i pro amatérské rekreanty? Jejich rány v 99 procentech případů nikdy nedosáhnou délek těch nejlepších, i kdyby jejich limit pružení překročil povolenou hranici třeba o 25 procent. Nač tedy zavádět taková technická omezení plošně? Logické by mi přišlo, kdyby se podobné záležitosti vztahovaly jen na nejvyšší amatérské a profesionální soutěže a bylo by na každém z národních golfových svazů, institucí, aby řekly, kde je ona linie mezi soutěží „nejvyšší“ a rekreační. A na USGA a R&A by bylo, aby určila tuto linii ve sféře mezinárodní.
Z hlediska amatérského a většinového rekreačního hráče proto vnímám podobná nařízení jako nesmyslná. Je to podstatný zásah do kapes miliónů golfistů, je to i další rozšíření už tak dost širokých a komplikovaných golfových pravidel. Cítím i jistou nepřípadnost v tom, že vůbec existuje nějaké „ústředí“, kde se „schvalují“ všechny hole ve světě vyrobené. Který sport takovým detailním způsobem řeší otázku sportovního vybavení – a navíc pro rekreanty? A kladu si i otázku, zda má vůbec smysl ovlivňovat vývoj golfu právě tímto způsobem. Nové pravidlo totiž neřeší problém zásadně, ale pouze okrajově, protože za chvíli mohou výrobci přijít s jiným technickým řešením, které rány beztak prodlouží. Když už zkracovat rány, tak proč ne rovnou tím, že nebudou povoleny hole s loftem nižším než třeba 15 stupňů (s výjimkou patrů)? To by se ale už výrobci jistě ozvali, neboť by je to připravilo o zisky z prodeje drajvrů. A to si USGA a R&A netroufnou pustit se do takového boje. Stejně jako se neodváží třeba snížit povolený počet holí v begu, byť by takový golf nutil hráče k větší kreativitě a byl by pestřejší. A tak se řeší detail, jako jestli je ten či onen drajvr trampolínou či není.
Pokud jsem ve vás vzbudil dojem, že jsem byl novým pravidlem osobně zasažen, tedy že mám v begu „zakázaný“ drajvr, tak vás zklamu. Hraju s drajvrem, který úředníci posvětili. Ale to nové pravidlo mi stejně připadá zbytečné.

Andrej Halada