nahoru

Zelený Baull 132 / Další zákruty aféry Dvořák

Andrej Halada 6. listopadu 2007 • 08:35

Ředitel hotelu Ambassador Vlastimil Dvořák, který byl diskvalifikován na turnaji Breitling for Bentley, napsal dopis řediteli Ypsilonky a hlavnímu rozhodčímu turnaje, Janu Jenčovskému. Autor ho také poslal na adresu České golfové federace a některým médiím. Ing. Jenčovský na dopis odpovídá. Oba listy uvádíme, komentář a další informace následují.

Ředitel hotelu Ambassador Vlastimil Dvořák, který byl diskvalifikován na turnaji Breitling for Bentley (viz GOLFOVÍ PODVODNÍCI ANEB DVOŘÁK FOR FAMILY), napsal dopis řediteli Ypsilonky a hlavnímu rozhodčímu turnaje, Janu Jenčovskému. Autor ho také poslal na adresu České golfové federace a některým médiím. Ing. Jenčovský na dopis odpovídá. Oba listy uvádíme, komentář a další informace následují.

Vážený pane řediteli,
dostal se mi do ruky článek „Vážení golfoví přátelé“, který jste údajně napsal jako hlavní rozhodčí po golfovém turnaji dne 9. 10. 2007 na golfovém hřišti Ypsilon. Pokud došlo k diskvalifikaci mojí osoby pří výše uvedeném golfovém turnaji Breitling for Bentley, podávám tímto důrazný protest proti diskvalifikaci mojí osoby po turnaji.
1. Protestuji proti křivému a lživému nařčení, že jsem nedohrál při turnaji jamku číslo 7 a podle Vašeho přípisu, kde uvádíte dokonce „nedohrání více jamek“.
2. Na turnaj jsem byl pozván a startovní listinu jsem nesestavoval. Pokud někomu vadilo složení našeho týmu, který začal hru na jamce číslo 7, mohli jste provést změnu složení týmu před začátkem hry, což jste neučinili, přestože změn ve startovní listině proběhlo několik.
3. Pro Vaši informaci uvádím, že jsem byl jediný z našeho týmu, který odpálil první ránu nalevo na úroveň červeného stovkového kolíku!!! Nevím, co by mě asi vedlo k tomu, abych po tomto odpalu, podle pana Uhra, jamku nedohrál!!!
4. Chcete mi snad říci, že hráči z flightu, kteří začínali na jamce číslo 6 při canon startu, mohli sledovat, co se děje na jamce číslo 7??? To by museli být jasnovidci!!!
5. Jestli Vám vadilo, vážený pane řediteli, že na longest drive jsou jména mojí ženy a syna, zeptejte se Jiřího Bartošky, který nás na jamce číslo 9 z jeho flightu viděl odpalovat. Pro Vaši informaci můj syn letos vyhrál na různých klubových turnajích při longest drivu minimálně tři longesty. V Mariánských Lázních při jednom mezinárodním turnaji přestřelil 20 PRO!!! Moje žena v letošním roce vyhrála taktéž tři longesty. Proto nechápu, proč vůbec zpochybňujete, že je něco v nepořádku, že na většině těchto soutěží se objevila jména rodiny Dvořákových.
6. Co se týče jamky číslo 13 doufám, že máte originál cedule, kde je nearest to the pin zapsán, protože budu trvat na grafologickém posouzení. Dále z uvedené fotky na tento zápis je zřejmé, že byl pořízen mimo green. Jenom „idiot“ si může myslet, že na nearest to the pin se zapíšou tři hráči jednoho flightu.
7. Zajímalo by mě a myslím si, že by mělo zajímat i Vás, kdo s protestem přišel. Kdo jej sepsal? Říká se, že s protestem přišel Váš přítel pan Uher.
8. Nejzajímavější na celé věci je, vážený pane vrchní rozhodčí, že jste se sice radili s panem Vopičkou, ale nás účastníky do dnešního dne z Vaší strany nikdo neoslovil, abychom se měli možnost křivému nařčení bránit. Důkazní břemeno, jak jsem hrál na jamce číslo 7, leží jen a jen na Vás. Chci vidět svědka, který Vám to, o čem píšete a na základě čehož jste provedli diskvalifikaci, z očí do očí potvrdí.
9. Nebudete se proto na mě zlobit, že podávám tímto protest proti diskvalifikaci a zároveň prostřednictvím své advokátní kanceláře Brož – Sokol – Novák podávám žalobu na ochranu osobnosti a budu požadovat finanční náhradu ve výši 5 000 000 Kč.
Myslím si, vážený pane řediteli, že je to dostačující odpověd na Vaše jednání a na Váš článek, pokud jste jej psal.
S pozdravem
JUDr. Vlastimil Dvořák

Vážený pane Dvořáku,
chtěl bych tímto reagovat na Váš e-mail ze dne 29. 10. 2007, který se týkal vaší diskvalifikace při turnaji Breitling for Bentley dne 9. 10. 2007 na golfovém hřišti Ypsilon.
K odstavci č. 1 vašeho e-mailu bych chtěl říci pouze to, že je samozřejmě možné podat proti vaší diskvalifikaci protest a vše se může řešit přímo na půdě České golfové federace, která je k řešení této věci oprávněná a způsobilá, především pak STK České golfové federace v čele s panem Vopičkou.
Ke stejnému bodu 1 bych pak chtěl ještě doplnit, že jsem neuvedl, že vy jste nedohrál více jamek, ale uvedl jsem obecně, že při nedohrání jedné či více jamek nelze mít ve score card napsán konečný brutto výsledek na rány, resp. nelze tento výsledek spočítat.
K odstavci č. 2 chci pouze zopakovat to, že dle nepsaných pravidel golfu se start rodinných příslušníků ve flightu považuje za nevhodný. Nechci ale v žádném případě napadat oficiální platnost startovní listiny turnaje, protože dle platných a psaných pravidel golfu byla v pořádku.
K odstavci č. 3 chci uvést to, že v doručeném písemném protestu, který jsem v den turnaje obdržel, se neřešilo, kam byla jaká rána zahrána, ale je zde uvedeno, že tři hráči z flightu, který šel za vaším flightem, Vás viděli nedohrát jamku č. 7. Originál tohoto podepsaného protestu mám k dispozici a na jeho základě byla učiněna diskvalifikace. Tímto zároveň reaguji i na odstavec č. 4 vašeho emailu.
Jako hlavní rozhodčí tohoto turnaje, který byl hrán pod hlavičkou ČGF a byl hrán na úpravu HCP, jsem na základě tohoto písemného protestu musel reagovat tak, jak mi nařizují pravidla golfu. Po konzultaci s panem Daliborem Procházkou (jeden ze dvou nejvyšších golfových rozhodcovských autorit v České republice – mezinárodní rozhodčí) jsem na základě takto podepsaného a předloženého protestu provedl Vaši diskvalifikaci. Celou záležitost jsem navíc druhý den (po dalších sporných připomínkách, telefonátech a odvolání protestu) předal vyšší rozhodcovské autoritě, kterou je pro náš golfový klub pan Michael Jon jako STK pro naši oblast, a ten společně s panem Vopičkou STK ČGF mé původní rozhodnutí diskvalifikace potvrdil.
K odstavci č. 5 a 6 se nechci jakýmkoli způsobem dále vyjadřovat ani jej soudit, jelikož tyto vložené soutěže jsou pořádané mimo soutěž ČGF na úpravu HCP a mně jako rozhodčímu nepřísluší o nich rozhodovat, což jsem ani jakýmkoli způsobem neučinil a neměl jsem vliv na jejich vyhodnocení.
K odstavci č. 7 lze uvést to, co je uvedeno výše, že protest sepsali 3 účastníci flightu, kteří šli za vámi a startovali z jamky č. 6. Pokud máte jakékoli výhrady k tomuto protestu, pak můžeme vše (a já se tomu nebráním) řešit na půdě ČGF, kde tento protest mohu doložit a můžeme veškeré věci zkonzultovat. Tímto také odpovídám i na odstavec č. 8, že diskvalifikace byla provedena na základě tohoto podepsaného protestu a vše navíc potvrdil jak představitel STK pro naši oblast pan Michael Jon, tak pan Vopička jako představitel nejvyšší české autority pravidel golfu STK ČGF.
K odstavci č. 9 lze uvést, že samozřejmě máte plné právo podat protest proti diskvalifikaci.
Na závěr chci ještě dodat, že jsem jednal nestranně a pouze na základě mně doručených písemných podkladů. Jelikož jsem rozhodčí třídy III a podobně složitý případ jsem ještě dosud neřešil, tak jsem si také netroufal vše vyřešit sám a chci znovu podotknout, že konečná diskvalifikace vaší osoby byla provedena na základě předání dostupných informací na Českou golfovou federaci, kde výše zmínění rozhodčí potvrdili mé původní rozhodnutí. S tím souvisí i diskvalifikace vaší manželky, která vzešla až z přezkoumání celé záležitosti na půdě ČGF.
S pozdravem
Ing. Jan Jenčovský
K dopisu pana Dvořáka je možné dodat několik věcí.
Ačkoli je zde obviňován ing. Jan Jenčovský coby hlavní rozhodčí soutěže, tím, kdo Dvořákovu diskvalifikaci inicioval, jsou členové flajtu, kteří hráli za Vlastimilem Dvořákem a podali oficiální protest. Především jim by tedy měl pan Dvořák adresovat své námitky. Ing. Jenčovský pouze coby rozhodčí posoudil celou situaci a vyvodil z ní – podle soutěžního řádu jediné možné – kroky.
Věc se mírně komplikuje skutečností, že původní protest tří hráčů jdoucích za panem Dvořákem byl posléze tzv. stažen. Ve skutečnosti je však pod oním „stažením protestu“ podepsán pouze jeden ze tří hráčů, kteří tvořili flajt. Druhým člověkem podepsaným pod dokumentem (celý text zní: „Vážení, vzhledem k nechutné situaci ohledně vyhlášení pořadí dnešního golfového turnaje stahujeme svůj protest podaný v den turnaje.“) je ředitel turnaje pan Kverka. Navíc oním jediným mužem, který protest stáhl, byl údajně hráč, který se s rodinou pana Dvořáka osobně zná. Druhý den totiž posílal SMS dceři pana Dvořáka, ve které ji informoval o stažení protestu.
Nicméně golfová pravidla hovoří tak, že pokud byl protest již jednou podán, není možné ho zpětně zrušit. Podle toho také ČGF jednala, a proto došlo k diskvalifikaci Vlastimila Dvořáka.
Nyní se ale ještě vraťme k dopisu pana Dvořáka. Jeho list totiž nepůsobí jako úplně spravedlivé rozhořčení člověka, který se chce očistit z nečestného obvinění. Dopis je místy až útočný, zabývá se věcmi podružnými, operuje se zavádějícími informacemi. Není to věcná obrana, ale emocionálně zabarvená reakce člověka, který jedná podle hesla: nejlepší obrana je útok. Pan Dvořák, namísto aby například podrobně popsal svoji hru na jamce č. 7, tedy kam mířila jeho příhra, kolik zahrál patů atd., volá: „Chci vidět svědka“ a žádá konfrontaci „z očí do očí“. Příznačný je pak v této souvislosti i bod č. 9 v Dvořákově dopisu, ve kterém informuje o tom, že podává žalobu na ochranu osobnosti a bude požadovat částku 5 miliónů korun. Je přitom evidentní, že list pana Jenčovského se cti pana Dvořáka nijak nedotýká. Co chtěl vlastně pan Dvořák dokázat? Chtěl přesvědčit veřejnost o své nevinně? Anebo mu jde o něco jiného?
V zápalu debaty okolo dohrání jedné jamky se navíc zapomíná na fakt, že pan Dvořák, hráč s HCP 10,3, zahrál údajně 80 ran. Velmi dobrý výsledek, kterým by si zlepšil hendikep. A to navíc za situace, kdy nebyl v dobrém zdravotním stavu. Pan Dvořák totiž jezdil v elektrickém vozíčku (ze kterého na jamce č. 7 údajně nevystoupil, což se pak stalo podnětem k protestu), protože byl před dvěma měsíci na operaci srdce, a tudíž se necítil fyzicky natolik dobře, aby mohl celé hřiště obejít pěšky. O vozíček také prý sám požádal.
Je to opravdu výjimečná situace: osmapadesátiletý člověk po operaci, jehož fyzický stav není ideální, zahraje tak dobrý výsledek, navíc nad své hráčské poměry. Pouze osm ran nad par… Chtělo by se říct: tohle dokáže jen člověk s velmi sportovním duchem. Jenže má pan Dvořák takového sportovního ducha? I když uvěříme skutečnosti, že opravdu zahrál oněch 80 ran, jedna věc je zde už mimo sféru sportu: ona částka pět miliónů korun. Tahat takové sumy do záležitosti týkající se ryze amatérské hry, do světa rekreační zábavy, to ke skutečným sportovcům v coubertinovském smyslu toho slova nepatří. Pan Dvořák tím o sobě – aniž by si to asi uvědomil – opravdu hodně prozradil.


Související články:

Andrej Halada: PODVÁDÍ STB I PŘI GOLFU? (25. 10. 2007, Reflex č. 43/2007)

Andrej Halada