nahoru

Zelený Baull 105 / Co je to společenský hendikep?

Andrej Halada 30. dubna 2007 • 09:00

Od letošního roku – přesněji však od 1. 1. 2008 – bude zaveden tzv. společenský hendikep. Česká golfová federace se tak rozhodla i na základě toho, že stejný systém bude platit v ostatních zemích, které užívají hrací systém EGA. Co je podstatou? Především boj proti tzv. zadrženému hendikepu.


Stává se totiž, že hráč, jehož kvalita hry se zlepšuje, protože celý rok hraje i trénuje, ale nejezdí na turnaje, pak skutečně na nějaký dorazí a tam při svém HCP například 45 vcelku bez problému zahraje třeba 65 stablefordových bodů. Tím pádem zvítězí a bere cenu, jež může mít i podobu zahraničního zájezdu.
Od prvního ledna 2008 už takové jednání nebude možné. Aby se hráč mohl zúčastnit hry v kategorii stablefordu (nezaměňovat s prostou účastí na turnaji!), musí v předchozím roce (v tomto případě v roce 2007, tedy letošním) odehrát alespoň čtyři zaznamenané výsledky. Tedy alespoň čtyři turnaje – případně čtyři nesoutěžní výsledky, dva turnaje a dva nesoutěžní výsledky atd. Jestliže tak v roce 2007 neučiní, od 1. ledna 2008 může sice přijet na nějaký turnaj, ale tam se mu hendikep nebude měnit, ať už nahoru nebo dolů. Nebudou mu také přidávány rány k dobru podle stablefordového systému, bude veden jen v kategorii brutto. Jinak řečeno: pokud hráč neodehraje předepsané čtyři výsledky, jeho hendikep mu „zamrzne“, stane se z něj tzv. „společenský hendikep“. Tím, že se neúčastní turnajů a nehraje nesoutěžní výsledky, hráč de facto dává najevo, že mu o soutěžení nejde. Teprve když odehraje čtyři výsledky v kalendářním roce, jeho hendikep opět „ožije“. Všechny čtyři zahrané výsledky se mu přitom zpětně započítají. Systém se zdá být při takovém teoretickém vysvětlení relativně složitý, ale v praxi tomu tak snad nebude.
Někteří novináři na tiskovce ČGF, kde byl tento systém osvětlován, vyjadřovali jistou nevoli nad tím, že vše bude nutit hráče k tomu, aby hráli na výsledek, zúčastňovali se soutěží a mysleli na hendikep. Paradoxně se tak ještě posílí prestižní honba za co nejnižším číslem, která už beztak dosahuje nezdravých rozměrů (více se tomuto tématu budu věnovat v některém z dalších článků). Zástupci ČGF ovšem oponovali, že cílem systému je minimalizovat nefér jednání při soutěžích. Amatérský soutěžní golf by měl být díky tomu spravedlivější. Zmínili přitom i fakt, že s podobnými problémy zadržených hendikepů mají potíže v celé Evropě.
Zavedení společenského hendikepu je další z řady důležitých změn, které přišly v posledních letech. Před dvěma lety byl uveden do praxe nesoutěžní výsledek, od loňska se vedou hendikepy v kategorii 36–54. Oba tyto kroky se ukázaly být správné, hráči si je pochvalují. Podle informací z ČGF prosazují na evropské úrovni tyto změny spíše golfově se rozvíjející země v čele s Německem, naopak konzervativní přístup zaujímají země z Britských ostrovů. Logika je přitom taková, že „novější“ země sledují především to, aby jim hráčů co nejvíce přibývalo, chtějí všem dopřát co nejideálnější podmínky, zatímco země s dlouhou golfovou tradicí jsou novotám méně otevřené. Česká republika logicky patří ke skupině zemí, kde by se mělo vše dělat pro to, aby se golf veřejnosti co nejvíce přiblížil, ulehčil.
Jak se zavedení společenského hendikepu v praxi osvědčí, uvidíme. Nejsem jeho kritikem, ale faktem je, že některým hráčům může situaci trochu zkomplikovat. Neuvědomí si třeba, že za ten který rok hráli jen dvakrát soutěžně a pak je bude mrzet, že na nějakém turnaji zahráli dobře a nic si neodvážejí. Ale myslím, že to nebude převažující situace. Většina hráčů, kteří sledují svůj hendikep, totiž bude moc dobře vědět, zda potřebný počet turnajů za rok mají. A většina hendikepových honičů také odehraje ročně víc výsledků než jen ty čtyři povinné. Trochu problematické je, že se tím hranice mezi lidmi hrajícími soutěžně a ryzími rekreanty prohloubí. Potíže mohou nastat i v případě žen, protože ty obecně hrají méně turnajů a na to, kolik jich vlastně ročně odehrály a zda mají penzum splněno, myslí trochu méně než muži.
Ale jediné, co lze v tuto chvíli říci, je: pokud chcete mít váš hendikep připraven ke snižování (i zvyšování), myslete na to, abyste letos odehráli alespoň čtyři zapsané výsledky. Ať už na turnaji, nebo mimosoutěžně (tam se mimochodem počítají i hry na devět jamek). Pokud je vám ale výše vašeho hendikepu ukradená, hrajte si, jak chcete. Golf je koneckonců o tom, že míček letí vzduchem. Ne o číslech za vaším jménem.

Andrej Halada