nahoru

Zelený Baull 45 / Na galerii konference ČGF

Andrej Halada 28. února 2006 • 13:35

Poprvé v životě jsem byl na každoroční konferenci ČGF. Konala se v sále hotelu Ambassador a vzpomněl jsem si, že kino Pasáž, které tu kdysi sídlilo, patřilo k mým oblíbeným. Teď jsem si na galerii u stolků s cedulkou Press připadal jak na uměleckém sovětském filmu: byli jsme tu zprvu jenom tři. Kolegyně Daniela Gaudlová, autorka Klíčů k českým hřištím, Antonín Ebr z Golf Digestu a já. Teprve posléze dorazilo pár dalších novinářů

.
Optimistické očekávání, že konference proběhne hladce, se naplnilo z části. Akce se totiž zadrhla v posledním bodě programu, při přijímání nových klubů do ČGF. Z dvanáctky přihlášených jich deset prošlo vcelku bez problémů, přijat byl například golfový klub České policie či Prácheňský GK, nástupce klubu Hones (hřiště Písek). Členem ČGF se stal i Golf Klub Kunětická hora (u Pardubic), kde pod zdejším hradem roste mistrovská osmnáctka, anebo GC Farma Michael, která je u obce Nedvězí u slapské přehrady (moc pěkná lokalita blízko u Prahy).
Problémy nastaly, když měly být přijaty dva kluby: Prague National Golf Club a Czech National Golf Club. Oba kluby by měly působit na hřištích, které vzniknou v Praze-Zbraslavi (jedno by mělo mít 18 jamek, druhé 27 jamek). Jeden klub by měl být ryze privátní, druhý tzv. semiprivátní. Zástupce obou klubů, jímž byl vždy tentýž člověk, ovšem nevysvětlil, co to „semi-privátní“ znamená. Na dotazy z řad členů odpovídal dosti stroze, budilo to dojem, jakoby mu celá věc byla trošku lhostejná.
Diskuze se ale neodvinula od toho, jaký status kluby budou mít (do toho ostatně nikomu nic není), ale především od názvů. Byly prohlášeny za zavádějící a nepřípustné, neboť slůvko „National“ asociuje, že jde o víc než standardní kluby. Že si tu prostě někdo přivlastňuje označení, na které nemá právo - snad jen, kdyby nějaký takový klub byl vytvořen jako nástroj celé ČGF, třeba pro účely reprezentace, anebo kdyby byl takový název udělen jako čestný. Na Zbraslavi se ovšem nic takového nechystá, i když ČGF měla předjednáno, že právě tato hřiště by využívala pro své účely. Mnozí se ještě ptali na to, jak je to vlastně se stávajícím Golfovým Klubem Zbraslav (v současnosti má jen 8 členů), protože kdyby byly oba „National“ kluby přijaty, na Zbraslavi by tak byly tři kluby. Zatím to vypadá tak, že nynější zbraslavský klub by byl s těmi budoucími pravděpodobně sloučen.
Debata o přijetí či nepřijetí „národních“ klubů se dostala do situace, kterou je možné zažít na konferencích mnohých českých svazů či sdružení, ať už jsou to golfisté, cyklisté, zahrádkáři nebo hasiči: do furiantské slepé uličky. Byly podávány protinávrhy návrhům, protinávrhy protinávrhům, návrhy protinávrhům. Vše skončilo tak, Prague National Golf Club byl přijat nadpoloviční většinou hlasů (i proto, že se o něm hlasovalo nejdříve), ovšem s podmínkou, že se do konce června 2006 přejmenuje, a Czech National Golf Club přijat vůbec nebyl.
Na konferenci mě ale zaujala ještě jedna věc: bylo tu přítomno minimálně žen! Představitelé stovky českých klubů jsou v drtivé většině muži. Kdyby tohle věděly feministky, hnedka by se dožadovaly nějakých kvót…

Andrej Halada