nahoru

Jak někdo může hlasovat proti EU?

Andrej Halada13. června 2003 • 01:47

Vcelku nechápu, jak někdo může chtít jít k referendu o EU a volit NE (chápu, že jsou lenoši, kterým se nechce jít vůbec volit). Vždyť je to tak jasné! Nač ty zauzlovaná zdůvodnění, co nepěkného nám členství v EU může přinést. Zdravý selský rozum říká: EU je společenství států, které jsou bohatší než my, vládne v nich zhusta větší pořádek a právo než u nás ...

Vcelku nechápu, jak někdo může chtít jít k referendu o EU a volit NE (chápu, že jsou lenoši, kterým se nechce jít vůbec volit). Vždyť je to tak jasné! Nač ty zauzlovaná zdůvodnění, co nepěkného nám členství v EU může přinést. Zdravý selský rozum říká: EU je společenství států, které jsou bohatší než my, vládne v nich zhusta větší pořádek a právo než u nás, o životní prostředí se také starají lépe atd. Toto „společenství lepších“ nás nyní zve do svého klubu, a my bychom chtěli jejich velkorysé pozvání odmítnout?
Jistěže najdeme 100 komplikací, které nám vstup do EU přinese. Ale vždycky najdeme 101 výhod, které z toho budeme mít. Jakkoli má EU stále problémy se sebou samým, jakkoli je to byrokratická instituce, je to společenství fugující. Vyrostlé zdola, z potřeby spojit malé celky ve větší, to vše v rámci přirozeného dějinného procesu. Evropskou unii nikdo neseslal evropským národům zhůry, nevnutil jim jí (jako to bylo za socialismu), ale zrodila se ze svobodné vůle. Kdyby milióny občanů zemí, které jsou už členy EU, smysl EU neviděly, asi by podnikly něco pro to, aby jejich země ze společenství vystoupila. Nikdo tak zatím (kromě Grónska) neučinil. Proč asi?
Navíc jiná varianta než vstup do EU pro spíše nevelkou a spíše nebohatou zemi, jakou ČR dnes je, neexistuje. Nikdy jsme nebyli evropským Švýcarskem a nikdy nebudeme. Ani Norskem. Nejsme natolik svébytní, hrdí, výjimeční, abychom si mohli dovolit být izolovaní. Jsme spíše slabší. A EU je kromě jiného právě tím společenstvím slabších, kteří se spojili, aby byli silnější. EU sice táhnou dvě lokomotivy jménem Francie a Německo (s jistou výpomocí Velké Británie) ale největší skupinu tvoří národy a státy menší a malé: Nizozemsko, Belgie, Dánsko, Švédsko, Finsko, Portugalsko, Irsko, Řecko, Rakousko.
Nechápu Václava Klause, proč coby nejvyšší oficiální představitel země, která podává přihlášku do EU, tento vstup razantněji nepodpoří. Jistě, jeho osobní postoje jsou dobře známy. Ale stejně tak mnohokrát zdůrazňoval, že chce být dobrým reprezentantem své země. Proč nepotlačí osobní názor ve prospěch státu? Nakonec Česku víc pomáhá exprezident Havel, který je jednoznačným zastáncem vstupu. Ztráta bodu pro Klause.

Andrej Halada