nahoru

Co se to vlastně dohodlo v Nošovicích

TOMÁŠ FEŘTEK 27. listopadu 2006 • 10:23

Ze zpráv by měl člověk dojem, že v Nošovicích se firmě Hyundai podařilo smlouvou a několika ústupky umlčet pár zelených křiklounů, co jsou vždycky proti všemu, a výstavbě automobilky už nic nestojí v cestě. Jenže pohled do té smlouvy ukazuje spíš, že nevládní organizace konečně donutily stát k tomu, za co si ho platíme.

Ze zpráv by měl člověk dojem, že v Nošovicích se firmě Hyundai podařilo smlouvou a několika ústupky umlčet pár zelených křiklounů, co jsou vždycky proti všemu, a výstavbě automobilky už nic nestojí v cestě. Jenže pohled do té smlouvy ukazuje spíš, že nevládní organizace konečně donutily stát k tomu, za co si ho platíme.
Deklarace porozumění, kterou podepsala firma Hyundai, Moravskoslezský kraj, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, agentura Czechinvest a nevládní organizace v čele Ekologickým právním servisem opravdu obsahuje očekávatelné ústupky – výsadbu stromů, dohodu, kdy budou a nebudou do fabriky jezdit náklaďáky, a fond, z něhož se budou platit ekologické projekty v místě. Ale největší část smlouvy je věnována něčemu zcela jinému a podstatnějšímu, o čem se v novinách prakticky nepsalo. Státní orgány – ministerstvo a rozvojová agentura Czechinvest – se tu zavazují, že dlouhodobě omezí budování průmyslových zón na zelené louce a naopak budou podporovat a prosazovat oživení opuštěných výrobních komplexů, takzvaných brownfields. Závazek je to docela rozsáhlý. Kromě zrušení dvou už rozjednaných průmyslových zón, které zasahovaly do chráněných území (Dolní Lutyně a Šilheřovice), by měly státní orgány do konce roku předložit Evropské komisi návrh, jak podporovat znovuoživení brownfields z evropských peněz, zřídit jejich veřejně přístupnou databází a do konce příštího roku vypracovat národní strategii jejich využití. Jde opravdu o zásadní změnu. Zatím se stát, kraje i města obvykle stavbám na zelené louce nebránily, protože oživení starých provozů bylo úředně mnohem náročnější a dražší. Že je po všech stránkách rozumnější stavět nové provozy na místech, která už průmysl jednou zlikvidoval, než na poli za městem, se asi neproblematicky shodneme. Pozoruhodné je, že k téhle samozřejmosti musely stát přinutit nevládní organizace pod pohrůžkou, že zkomplikují stavbu automobilky na zelené louce. Pokud tu dohodu s jasnými termíny a závazky ministerstvo a Czechinvest opravdu dodrží, můžeme to přičíst Hundai k dobru.

TOMÁŠ FEŘTEK