nahoru

Zašlápne Scio státní maturitu?

TOMÁŠ FEŘTEK 6. listopadu 2006 • 09:32

Devět vysokoškolských fakult minulý týden prohlásilo, že už nebudou připravovat vlastní přijímací zkoušky a využijí jedenáct let fungujícího systému Národních srovnávacích zkoušek organizovaných soukromou společností Scio. Znamená to zásadní změnu na středních školách?


Že má Ondřej Šteffl, ředitel Scia, výhrady vůči státní maturitě, není nic nového. Ostatně jasně je formuloval minulý týden v Respektu. Jsou podle něj příliš drahé,pořád plné chyb a chceme po nich příliš mnoho věcí najednou, takže nakonec dobře nedělají nic. Zdá se, že devět let příprav státní maturity mu dává za pravdu.
Slovně kritizuje maturity leckdo. Scio má argument navíc. Už jedenáct let pořádá srovnávací zkoušky, které si lidé platí a z nichž se dozví, jak jsou na tom s dovednostmi ze své střední školy v porovnání s ostatními lidmi z populačního ročníku. Což je mimochodem jedna z funkcí, které měla plnit státní maturita a neplní.
Tou další je, že by takový test mohl sloužit jako podklad pro přijímací řízení na vysoké školy. Takový byl záměr Scia už když projekt srovnávacích zkoušek vznikl. Tehdy to ale všechny vysoké školy odmítly a dál dělaly svoje testy postavené především na věcných znalostech. Dnes už některé pochopily, že jim takhle unikají schopní uchazeči jen proto, že studovali školu, která je zrovna těmi konkrétními znalostmi nevybavila. A tak se rozhodly využívat testy obecných studijních předpokladů, jež se znalostmi nezabývají.
Na středních školách to nejspíš změní mnohé. Zatím se totiž vymlouvaly, že všechny ty detaily o buňce a české obrozenecké literatuře učit musí, protože to vysoké školy vyžadují. Mnohé už nevyžadují a bude jich nejspíš přibývat. Teoreticky je může požadovat státní maturita, ale ta je zatím plná chyb a těžko se rozběhne dřív než za dva roky. Vypadá to, že tady zase porazil David Goliáše. Testem studijní předpokladů. Je to dobře nebo špatně pro české střední školy?

TOMÁŠ FEŘTEK